הפריה חוץ גופית; המכון לפריון

שירות תרומת ביציות במסגרת היחידה להפריה חוץ גופית בא לתת מענה לציבור נשים וזוגות הנזקק לתרומה זו. השירות מעוגן בחוק הישראלי, ועל בסיס החוק משנת 2011 גובש במשרד הבריאות נוהל ל"תרומת ביציות" המגדיר את שלבי התהליך.
השירות נועד לנשים המתקשות לייצר ביציות איכותיות, והרופא המטפל המליץ בפניהן על תהליך זה. 

בין הסיבות העיקריות לצורך בתרומת ביציות: כשל שחלתי מוקדם, עבר של טיפולים כימותרפיים או טיפולי הקרנה, מחלות אוטו-אימוניות , תסמונת טרנר, נשים לאחר כריתת שחלות ונשים אחרי מספר רב של טיפולי הפריה כושלים. בנוסף תהליך תרומת ביצית נותן מענה לנשים עם מחלות גנטיות כדוגמת תסמונת ה-X השביר.  
במרכזו של תהליך שואבים ביציות מתורמת ומפרים אותן בתא זרע, ולאחר מספר ימים מחזירים את הביצית המופרית לרחם של מקבלת התרומה.
התהליך כולו מתבצע במסגרת היחידה להפריה חוץ גופית, באמצעים וההליכים המתקדמים והחדשניים ביותר, כאשר את שלביו מלווים גורמים מקצועיים רפואיים וסוציאליים.


תורמת הביצית - מידע על התהליך

 • גיל התורמת ינוע בין 21 ל-35
 • על התורמת להביע נכונותה לתהליך באמצעות מסמך רשמי
 • התורמת תידרש לעבור סדרת בדיקות מעבדה ואחרות לבחינת מצבה הגופני, וכן הערכה פסיכולוגית. הבדיקות ייערכו במרכז הרפואי 
 • התורמת נדרשת להצגת תצהיר חתום ע"י עורך דין
 • התורמת תקבל במסגרת השירות  הסבר מפורט על כל ההליך הטיפולי הקודם לשאיבת הביציות
 • התורמת הפוטנציאלית צריכה להביע את הסכמתה בכתב כי פרטיה יהיו רשומים במאגר נתונים ארצי ובמאגר ילודים. מאגרים אלו נמצאים בידי משרד הבריאות ובית המשפט והם חסויים. 
 

עם השלמת נקודות אלו 

 • על התורמת לעבור את אישורה של ועדת אישורים ייעודית במרכז הרפואי. ועדת האישורים מורכבת רופא/ה בכיר/ה שאינו מתחום הפוריות, רופא/ה בכיר מתחום הגינקולוגיה שאינו הרופא המטפל או מעורב בתהליך, עו"ד,  עובד/ת סוציאלית, פסיכולוג/ית, אחות אחראית ואיש דת או נציג ציבור.
 • ועדת חריגים ייעודית תדון באישורן של תורמות אשר הינן נשואות או ידועות. כמו כן תדון הועדה במקרים של תרומה בה התורמת והנתרמת אינן בנות אותה דת.
 • לאחר אישור הועדה הנדרשת וחתימת התורמת על הסכמתה יחל שלב ההכנה להליך הרפואי של תרומת הביציות.
 • התורמת תתוגמל עבור תרומת הביציות כקבוע בחוק.

התהליך מתבצע בכפוף לנוהל כמפורט:

 • תורמת יכולה לתרום ביציות עד 3 פעמים, כאשר בין הליך להליך הפרש של לפחות 6 חדשים. כמו כן מוגבלת התרומה בכל הליך לעד 3 נתרמות.
 • בפני התורמת עומדת האפשרות לחזור בה מהסכמתה לתרום כל עד לא בוצעה ההפריה.

הזקוקה לתרומת ביצית - מידע על התהליך

 • על מבקשת התרומה להציג אישורים ואסמכתאות למצבה הרפואי על מנת לבקש אישור לקבלת תרומת ביציות
 • מבקשת התרומה צריכה להביע את הסכמתה בכתב כי פרטיה יהיו רשומים במאגר נתונים ארצי ובמאגר ילודים. מאגרים אלו נמצאים בידי משרד הבריאות ובית המשפט והם חסויים.
 • על מבקשת התרומה לבצע התשלום המוגדר בחוק לקבלת תרומת ביצית, וכן התחייבות כספית של קופת החולים המבטחת עבור הליך הפרייה חוץ גופית.

 

עם השלמת נקודות אלו 

 • מתבצעת בדיקת נתונים של מבקשת התרומה למול תורמת מבחינת ההתאמה בהיבטים השונים.
 • נערכת בדיקת התאמה על מול נתוני משרד הבריאות, כאשר עם סיומה ובמידה ונמצאה התאמה מלאה על פי כל המדדים ניתן לבצע את התהליך.
 • עם ביצוע התהליך, יש לדווח על ביצועו למשרד הבריאות.

פרטי היחידה

03-6925610
בניין סוראסקי
אגף ג'
קומה 3

תפריט ניווט תחתון