תוכן עניינים

במסגרת המאמצים שעושה בית החולים על-מנת לשרת נאמנה את לקוחותיו, נכתבה אמנת שירות על ידי צוות בית החולים. אנשי הצוות מחויבים לאמנה זו ופועלים על-פיה ביומיום:


כבוד

למטופלת הזכות לקבל את הטיפול עפ"י רצונה החופשי ובהסכמתה המלאה, ללא אפליה או משוא פנים תוך כבוד וכיבוד של ערכיה ואמונותיה.
על המטופלת ובני משפחתה לשמור על כבוד אנשי הצוות המטפלים בה.

מקצועיות הטיפול

למטופלת הזכות לקבל טיפול מקצועי, מיומן ובטוח, המושתת על יחסי אמון עם הצוות המטפל.

מידע

למטופלת הזכות לקבל מידע על כל מפגש טיפולי, כולל:
זהות המטפל, מטרת הטיפול, הסיכונים הכרוכים בו ו/או טיפולים חליפיים.
על המטופלת למסור מידע מלא ואמיתי בכל הנוגע למצבה ולמטרת ביקורה בביה"ח.

סודיות רפואית

למטופלת הזכות לפרטיות ושמירה על סודיות המידע, הנוגע למצבה ולטיפול שניתן לה.

פרטיות

למטופלת הזכות לנוכחות מלווה בכל שלבי הטיפול בה, בהתאם לתנאים השוררים במקום הטיפול.

חוות דעת נוספת

למטופלת הזכות להיוועץ בכל גורם רפואי בנוסף לצוות הישיר המטפל במחלקה.
על המטופלת להודיע על כך למנהל המחלקה או לרופא הבכיר האחראי במחלקה, והוא יסייע בידה.

לצפיה באמנת השירות

                                        

יחד איתך בחוויה שלך
צוות ביה"ח "ליס"

יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון