תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

רוצה לדעת עוד?

שם מלא {{ClubFormCtrlAlias.ValidationObj.required}}

שם מלא - {{ClubFormCtrlAlias.ValidationObj.textBoxChars}}

שם מלא - {{ClubFormCtrlAlias.ValidationObj.inputToShort}}

שם מלא - {{ClubFormCtrlAlias.ValidationObj.ContactNameTooLong}}

{{500 - ClubFormCtrlAlias.MailContactUS.Description.length}} תוים נשארו מתוך 500

קצת על סיבת הפניה {{ClubFormCtrlAlias.ValidationObj.required}}

קצת על סיבת הפניה - {{ClubFormCtrlAlias.ValidationObj.FreeText}}

קצת על סיבת הפניה - {{ClubFormCtrlAlias.ValidationObj.inputToShort}}

קצת על סיבת הפניה - {{ClubFormCtrlAlias.ValidationObj.DescriptionTooLong}}

{{ClubFormCtrlAlias.ServiceMsgResponse}}
אגף מעבדות

​הבהרה: אין לפנות למעבדה בנושא תיאום בדיקות.


המעבדה לביוכימיה קלינית מספקת שירותים לכל מחלקות ומרפאות המרכז הרפואי, בתי חולים אחרים, קופות חולים, צה"ל, אנשים פרטיים ומוסדות מחקר. כמו כן מספקת המעבדה שרותי בדיקות למעבדות מחקר וחוקרים במרכז הרפואי. במעבדה מתבצעים מחקרים בעיקר על יד תלמידים לתואר מוסמך של האוניברסיטה, בשתוף עם מנהלת המעבדה והעובדים. כמו כן מפתחים במעבדה שיטות לבצוע בדיקות יחודיות לפי הצורך.
המעבדה עומדת בדרישות התקן הישראלי ISO 9001 ומפוקחת על ידיהמכון לבקרה ואיכות.
המעבדה לביוכימיה קלינית היא מעבדה משוכללת וממוכנת. המערכת המשוכללת משרתת הן את היחידה לבדיקות שגרה והן את היחידה לבדיקות דחופות. חשוב לציין, כי לצורך כל הבדיקות המתבצעות ביחידה לבדיקות שגרה (למעלה מ-30 בדיקות שונות) יש צורך במבחנה אחת בלבד.

יחידות ובדיקות במעבדה

היחידה לבדיקות שיגרה:
מבצעת בדיקות מיוחדות דוגמת:

 • אבץ בדם.
 • ניטור רמת ליתיום בדם (תרופה פסיכאטרית).
 • רמת פסבדוכולין אסטרז. בדיקה זו חשובה במקרה של הרעלה באורגנופוספטים.
 • ליפז בדם- בדיקה זו טובה יותר מבחינה דיאגנוסטית לאבחנת דלקת לבלב מן הבדיקה שהיתה נהוגה (עמילז).
 • ניטור רמת דיגוקסין בדם.
 • ניטור רמת אקאמול בדם.
 • ניטור רמת גנטאמיצין בדם.
 • ניטור גורמי סכון למחלות קרדיווסקולריות-HDL ו- WCRP) Wide Range CRP). מדידת חלבון זה בדם ברמות הגבוהות משמשת לאבחון דלקת. ברמות הנמוכות, רמת החלבון משמשת לצורך אתור גורמי סכון למחלות קרדיווסקולריות. כאשר הרמה היא מתחת ל-2 מ"ג לליטר - רמת הסכון נמוכה; בין 2-3 מ"ג לליטר - רמת סכון בינונית; 3-5 מ"ג לליטר - רמת סכון גבוהה.
   

היחידה לבדיקות דחופות:
ייחודה של המעבדה בטיפול הפרטני בכל דגימה ודגימה מיד עם הגעתה ליחידה לצורך מתן תשובה מהירה למחלקה השולחת. המערכת בה מבוצעות הבדיקות מקנה עדיפות לדגימות מן היחידה לבדיקות דחופות, כך שהתשובות עבורן מתקבלות במהירות. כיום, היחידה מסוגלת לתת תשובות תוך כ-40 דקות מרגע הגעת הדגימה ליחידה לבדיקות דחופות, למעט בזמן תקלות מערכת או תקלות מחשב. היחידה מסוגלת לפעול (בזמן תגובה ארוך יותר) גם בעת תקלות מחשבים, תקלות מערכת וכו'.

היחידה לבדיקות מיוחדות:
ביחידה זו מבוצעות בה בדיקות בשיטת HPLC. שיטה זו מדויקת ביותר ומצריכה כוח אדם מיומן. הבדיקות המיוחדות מצוינות אף הן בספר בדיקות המעבדה. הן כוללות בדיקות הדרושות כעזר באבחון גדולים שונים: קטכול אמינים בדם ושתן-לצורך אבחון פאוכרומוציטומה, 5-הידרוקסי חומצה אינדול אצטית בשתן-לצורך אבחון קרצינואיד, סרוטונין בדם-לצורך אבחון קרצינואיד וחומצה הומוונילית -לצורך אבחון נוירובלסטומה. נוירובלסטומה היא גדול המאובחן בעיקר אצל ילודים ותינוקות קטנים. ביחידה זו מבוצע גם נטור אחת מן התרופות האנטיאפליפטיות מן הדור החדש-למוטריג'ין. תרופה זו מתאימה גם לנשים בהריון. בזמן ההריון יש לאזן את האשה בגלל שנויים בנפח הדם ושנויים הורמונליים ולכן יש לנטר את רמתה מספר פעמים במהלך ההריון.

היחידה למחלות מטבוליות:

מחלות מטבוליות הן מחלות הנגרמות ע"י פגם בגן האחראי על מטבוליזם של חומצות אמינו, חומצות שומן ואבני בנין אחרים. כתוצאה מכך  יש הצטברות שלהם בתאים מה שיכול להביא למחלה אקוטית חריפה עם פגיעה רב מערכתית. בירור מטבולי מהווה חלק בלתי נפרד מתהליך אבחון של מטופלים עם קשת רחבה של תסמינים החל ממחלות נוירולוגיות, אוטיזם, מחלות שריר בכל הגילאים, מחלות כבד ועוד. בדיקות אלו גם משלימות בדיקות גנטיות- במרבית המקרים תוצאות הבירור המטבולי יגיעו הרבה יותר מהר מבדיקה גנטית. בדיקות המבוצעות ביחידה למחלות מטבוליות:

 • חומצות אמינו
 • קרניטין חופשי וקשור
 • פרופיל אצילקרניטין
 • חומצות אורגניות בשתן

סמני סרטן:

 • חלבון עוברי (α-fetoprotein)
 • CA-125
 • CA-15.3
 • CA-72.4
 • PSA (וביתר פירוט: Prostate Specific Antigen) כללי וחופשי

ניטור רמת תרופות:

 • אמיקצין
 • בנזודיאזיפינים (בשתן)
 • ברביטורטים (בשתן)
 • חומצה וולפרואית
 • טקרולימוס (פרוגרף)
 • מתוטרקסאט
 • סליצילטים
 • פנוברביטל
 • פניטואין
 • ציקלוספורין
 • קרבמזפין
 • תיאופילין
 • ניטור מטבוליטים של אימורן

 • בדיקת רמת קלובזאם בדם (פריזיום)
   

בדיקות מטבוליות:

 • Apo A (אפוליפופרוטאין A)
 • Apo B (אפוליפופרוטאין B)
 • G-6PD (גלוקוז 6 - פוספט דהידרוגינז)
 • HbA1C (המוגלובין מסוג A1C )
 • Lpa (ליפופרוטאין a)
 • לקטאט
 • VMA (חומצה ונילילמנדלית) יחד עם HVA (חומצה הומונילית)

בדיקות ביוכימיות מיוחדות:

 • אבץ (בשתן או נוזל זרע)
 • מבחן זיעה - מוליכות (לאבחון Cystic Fibrosis - סיסטיק פיברוזיס) - תבחין זיעה
 • נחושת (בדם ובשתן)
   

בדיקות שתן כללית:

 • כימית ממוכנת
 • מיקרוסקופיה של משקע

פרטי היחידה

לפניות למעבדה ניתו לשלוח דואר אלקטורינ לכתובת ) danahen@tlvmc.gov.il | שימו לב - אין לפנות לגבי קביעת תורים ולא יתקבל מענה
בניין סוראסקי
אגף ו'
קומה 1
שעות קבלת קהל: ימים א'-ה' בין השעות: 08:00-16:00; ימי ו', בין השעות: 08:00-12:30

תפריט ניווט תחתון