תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

אגף מעבדות; ריאות - מכון

המעבדה למחלות ריאה ואלרגיה, אשר פועלת במסגרת מכון ריאות ואלרגיה, הוכרה על ידי משרד הבריאות בשנת 1999 כשירות מעבדתי ארצי למחלות אינטרסטיציאליות של הריאה.

במסגרת המעבדה מתבצעות מגוון בדיקות, ובהן בדיקות ייחודיות אשר מבוצעות באופן בלעדי במעבדה זו. 
אנו המרכז היחיד בארץ, אשר מבצע בדיקת כיח מגורה, כחלק מבירור מקיף ואבחון של מחלות דלקתיות של דרכי הנשימה כגון אסטמה. אנו משתמשים בבדיקה זו לאבחון מחלות ריאה על רקע תעסוקתי. 
במסגרת שיפור השירות לקהל, ניתן כיום לקבל במקום חוות דעת מעבדתית מורחבת בעניין הקשר האפשרי בין חשיפה למחלה. 
כמו כן, מבצעת המעבדה פיתוח של בדיקות מחקריות חדישות. במעבדה מתנהל מחקר רפואי מדעי בין המתקדמים בארץ ובעולם. המעבדה מסונפת לאוניברסיטת תל אביב, ובמסגרתה לומדים סטודנטים לתואר שני ושלישי.


אבחון מחלות ריאה על רקע תעסוקתי

  המעבדה מספקת שירות ייחודי אבחון מחלות על רקע תעסוקתי ובמסגרתו מספקת שירותי חוות דעת ואבחון קשר סיבתי (השירות מתבסס על הבדיקות החדשות והקיימות).
  הבדיקות המתבצעות:
  - אבחון מחלת הבריליום הכרונית
  - בדיקה לזיהוי מתכות בריאה
  - אבחון אסתמה תעסוקתית
  - בדיקה לזיהוי מתכות בריאה
  - אפיון וכימות חלקיקי אבק מזיק
  - קבלת חוות דעת תעסוקתית

   

  בדיקות תפקודי ריאה

  הבדיקות המתבצעות:

   - הפרעות בתפקודי הריאות
   - בדיקת מטכולין / אדנוזין / קפסייסין
   - בדיקת תפקודי ריאה לפני ואחרי מאמץ
   - בדיקת IOS= Impulse Oscillometry
   - בדיקת PFM=Peak Flow Meter =ניטור באמצעות בדיקת נשיפה
   - בדיקת הליכה 6 דקות
   -  בדיקת טרום טיסה (HAST) 

   בדיקות דם מיוחדות

   הבדיקות המתבצעות:

   - בדיקה לאיתור הגורמים לתגובה אלרגית - RAST - Radioallergosorbent Test

   - חדש: בדיקה לאיתור מרכיבים מולקולרים  של מזונות כגון חלב, ביצים ובוטנים אשר גורמים לתגובה אלרגית חריפות
   - בדיקות אנזימטיות ייחודיות - ACE ,ADA
   - בדיקות (IGRA (Interferon Gamma Releasing Assayas
   - בדיקת רגישות לבריליום -BeLPT
   - בדיקת רגישות למתכות-Melisa

      

     איתור מחלות דלקתיות של דרכי הנשימה

     - בדיקת כיח מגורה

     פרטי היחידה

     03-6973749
     פקס: 03-6947264
     בניין סוראסקי
     אגף ד'
     קומה 1
     שעות קבלת קהל: ימים א'-ה', בין השעות: 8:00-15:00

     תפריט ניווט תחתון