תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

אגף מעבדות; המטולוגיה - מערך

המעבדה ההמטולוגית פועלת במסגרת המערך ההמטולוגי וכפופה לאגף המעבדות במרכז הרפואי. המעבדה מופעלת באמצעות כוח אדם מקצועי ומיומן ובסטנדרטים גבוהים העומדים בדרישות התקן ISO 9001:2015 וכן בדרישות האקרדיטציה של ה- Joint Commission (JCI) International .

על מקבלי השירות מהמעבדה נמנים: מחלקות, מכוני ומרפאות המרכז הרפואי; בתי חולים אחרים; קופות חולים; רופאים עצמאיים; מקומות עבודה; מוסדות מחקר ועוד.


מבנה המעבדה

המעבדה ההמטולוגית מורכבת מכמה יחידות עיקריות: היחידה לספירת דם, היחידה לבדיקות קרישה, היחידה לאפיון תאים וכן תחומים נוספים הכוללים אנליזה של המוגלובין ואפיון חלבונים ובדיקות מולקולאריות.
במעבדה מבוצע מגוון גדול של בדיקות, תוך שימוש בגישות החדשניות ביותר ועמידה בתנאים קפדניים של אבטחת איכות חיצונית ופנימית.

בדיקות שגרה

 המעבדה מבצעת את מגוון הבדיקות הנחוצות לאבחון, טיפול ומעקב אחר החולים המאושפזים במרכז הרפואי ולקוחות חוץ. בדיקות השגרה כוללות ספירות דם, רטיקולוציטים, משטחי דם, נוזלי גוף (כולל נוזל שדרה – CSF) ובדיקות קרישה (כולל PT, PTT, fibrinogen, D-dimer, Thrombin Time).   


בדיקות המטולוגיות מיוחדות 

בנוסף לבדיקות השגרה, מבצעת המעבדה ההמטולוגית מגוון בדיקות ייחודיות, שהן בדרך כלל בדיקות ברמת מורכבות גבוהה הדורשות מיומנות מיוחדת ולעיתים מכשור ו/או ריאגנטים ייחודים.

  • המוגלובין (החלבון קושר הברזל בכדוריות הדם האדומות): קביעת רמת המוגלובין עוברי (HbF), בדיקת KB (איתור של כדוריות עוברי במחזור הדם של האם), בדיקה לאנמיה חרמשית (Sickle cell  ,(בדיקת Apt (קביעת מקור הדימום בהפרשות יילודים).
  • אימונוגלובולינים -  אפיון וכימות של אימונוגלובולינים בסרום של חולי מיאלומה נפוצה. 
  • אימונופיקסציה – בדיקה לסווג של אימונוגלובולינים בסרום ובשתן של חולי מיאלומה נפוצה. 
  • FLC - Free Light Chain בדיקה כמותית רגישה לרמת השרשרת הקלה של אימונוגלובולינים בחולי מיאלומה נפוצה. 
  • בדיקות קרישה מיוחדות
  • אפיון תאים
  • בדיקות מולקולריות 
  • משטח דם

אבטחת איכות

במעבדה מבוצעות תכניות פנימיות וחיצוניות של אבטחת איכות. במעגל הראשון מופעלות תכניות פנימיות של אבטחת איכות במסגרת כל בדיקה פרטנית וכל מכשיר בשימוש המעבדה.
תכניות אלו כוללות הרצת בקרים (Controls), תיעוד של נתוני בקרים וכן תקלות המתרחשות במהלך העבודה. המעבדה משתתפת במגוון תכניות של אבטחת איכות חיצונית הבוחנות את דיוקן ואיכותן של תוצאות הבדיקות. מבחנים אלו נערכים על-ידי גורמים בינלאומיים, כגון CAP ו- NEQAS. המעבדה עברה את מבחני ההתעדה של מכון התקנים הישראלי, והיא נושאת תו-תקן ISO 9001 וכן עומדת בדרישות האקרדיטציה של ה-JCI.


פעילות אקדמית

במעבדה מתקיימת פעילות אקדמית ענפה בתחומי מחקר נרחבים בשטח ההמטולוגיה.
במסגרת פעילות זו ניתנת הדרכה לתלמידי תואר שני ושלישי בשיתוף עם מוסדות אקדמיים שונים בארץ. החוקרים במעבדה קשורים בשיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים מובילים בארץ ובכללם האוניברסיטה העברית, מכון ויצמן למדע, אוניברסיטת תל-אביב, ביה"ס לרפואה של הטכניון, וכן עם מוסדות שונים בעולם.


שעות פעילות המעבדה 

  • שעות פעילות לבדיקות שגרה: ימים א'-ה' 8:00-14:00

  • מעבדה לבדיקות דחופות פעילה בכל שעות היממה

יחידות רפואיות | תחומים

ניתוחים | טיפולים | בדיקות

פרטי היחידה

03-6973582
פקס: 03-6974452
בניין סוראסקי
אגף ה'
קומה 1

תפריט ניווט תחתון