תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

המטולוגיה - מעבדות
במסגרת המעבדות ההמטולוגיות פועלת מעבדה לאפיון תאים המבצעת בדיקות ייחודיות

​אפיון תאים (FACS): בדיקה זו הינה חיונית לאבחנה ואפיון של ממאירויות המטולוגיות שונות כגון לויקמיות, לימפומות. לפיכך - החומר הנלקח לבדיקה בד"כ מקורו במח העצם או בדם היקפי. אפיון תאים נעשה באנליזת תאים בזרימה (Flow cytometry), באמצעות מכשיר ה- FACS (Fluorescence Activated Cell Sorter). בגישה זו מסומנים התאים הנבדקים באמצעות נוגדנים המכוונים כנגד סמני פני שטח היחודיים לסוגי התאים השונים. כל אחד מהנוגדנים מחובר לחומר צבע פלואורסצנטי, והמכשיר מסוגל לקרא כמה צבעים שונים בו-זמנית, בנוסף למאפיינים פיזיקאליים של התאים (כגון גודלם). בכל בדיקה כזו מאופיינים כמה עשרות אלפי תאים בתוך מספר דקות. באופן זה מקבלים אפיון.

  • אפיון CLL - Chronic Lymphocytic Leukemia.

  • בדיקה ל- ZAP70: סמן פרוגנוסטי במחלת CLL.

  • אפיון לויקמיות חריפות, מיאלואידיות ולמפטיות (ALL, AML).

פרטי היחידה

03-6973581
בניין סוראסקי
אגף ה'
קומה 1

תפריט ניווט תחתון