תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

המטולוגיה - מעבדות
במסגרת המעבדות ההמטולוגיות פועלת מעבדה לאפיון תאים המבצעת בדיקות ייחודיות

​אפיון תאים (FACS): 

בדיקה זו הינה חיונית לאבחנה ומעקב רגישים ומהירים של ממאירויות המטולוגיות שונות כגון לויקמיות, לימפומות. החומר הנלקח לבדיקה בד"כ מקורו במח העצם ,דם היקפי או נוזלי גוף שונים.
אפיון תאים נעשה באנליזת תאים בזרימה Flow cytometry)) באמצעות מכשיר ה- FACS (Fluorescence Activated Cell Sorter) 
בגישה זו מסומנים התאים הנבדקים באמצעות נוגדנים פלואורסצנטיים המכוונים כנגד חלבונים הייחודיים לסוגי התאים השונים.
  • איפיון מחלות לימפופרוליפרטיביות ומיאלומה נפוצה Multiple Myeloma
  • אפיון ומעקב אחרי מחלה שאריתית  בלוקמיה לימפוציטית כרונית   (CLL)
  • איפיון ומעקב אחרי מחלה שאריתית במיאלומה נפוצה 
  • אפיון לויקמיות חריפות מיאלואידיות ולימפטיות (ALL, AML)
  • מעקב אחר מחלה שאריתית בלוקמיה לימפואידית חריפה מסוג B


פרטי היחידה

03-6972504
בניין סוראסקי
אגף ה'
קומה 1

תפריט ניווט תחתון