תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

מחלות כבד - יחידה

מרפאת נוירו-כבד מיועדת לאבחון אנצפלופטיה כבדית מינימלית
(Minimal hepatic encephalopathy).

אנצפלופתיה (בלבלת) כבדית היא סיבוך מוכר של מחלת השחמת, המחולקת לדרגות חומרה, החל מ- minimal hepatic encephalopathy (MHE) המאובחן באמצעות מבחנים ספציפיים (פירוט בהמשך) דרך ירידה בזיכרון וריכוז, בלבול 
וכלה בירידה במצב הכרה ואיבוד הכרה (hepatic coma). 

ההגדרה של MHE היא ירידה קוגניטיבית הניתנת למדידה רק באמצעות מבחנים נוירו-קוגניטיביים,  המופיעים בשלב מוקדם, לפני שמופיעות תלונות מצד של המטופל או דיווח של החולה או משפחתו על בלבול.

אבחון וטיפול

קיימת חשיבות רבה לאבחון מוקדם של MHE . מחקרים רבים הראו כי מטופלים עם MHE  סובלים מירידה באיכות החיים, ירידה ביכולת לבצע פעולות בדרגת מורכבות גבוהה (כגון נהיגה) וירידה ביכולות קוגניטיביות. טיפול תרופתי הניתן לאחר אבחון של MHE גורם להעלמות התסמינים ושיפור במצב המטופל.

כאמור אבחון של MHE דורש שימוש במבחנים פסיכומטריים ונוירופיזיולוגיים אשר אינם מבוצעים באופן רוטיני במרפאת הכבד. במרפאת נוירו-כבד היחידה בארץ, מבוצעת סדרה של בדיקות המאפשרות את אבחון ברמה גבוהה של דיוק. הבדיקות מתבצעות במשך שעה ואינן דורשות מהמטופל הכנות מיוחדות פרט להבאת משקפי ראייה.

המבחנים המבוצעים במהלך האבחון:

1. מדד אנצפלופתיה פסיכומטרי (psychometric HE score-PHES)- זהו מדד של מבחנים פסיכומוטוריים הכוללים מבחן חיבור מספרים א' ו-ב', מבחן זיהוי צורות-מספרים, מבחן מעקב על קווים, ומבחן חיבור סידרת נקודות. מבחנים אלה הם קלים לביצוע ונמשכים כ-30 דקות.

4. בדיקה לשליטה מניעתית (inhibitory control test)- זהו מבחן מחשב במהלכו מראים לנבדק סדרות של צמדים מתחלפים הכוללים אותיות X ו-Y המופיעים בצירופים שונים. צמדים עם אותיות שונות נקראים מטרות. צמדים עם אותיות זהות נקראים פיתיונות. מצב קוגניטיבי תקין מתבטא בזיהוי מטרות, וזמן תגובה. הימנעות מהפיתיונות מצריך עיכוב תגובה (response inhibition) וזיכרון פעיל. יחס פיתיונות גבוה למטרות נמוך מצביע על תפקוד פסיכומוטורי נמוך.

5. Stroop test  - מבחן מחשב המודד מהירות פסיכומוטורית וגמישות קוגניטיבית אשר נמצא רגיש לגילוי הפרעה קוגניטיבית בחולי MHE. למבחן שני חלקים, התלויים בהתאמה או אי-התאמה לגירוי. בשלב ראשון הנבדק רואה גירוי ניטרלי (###) מוצג בצבע אדום, ירוק או כחול,  וצריך להגיב בצורה מהירה על ידי לחיצה על כפתור לזיהוי הצבע. בשלב השני על הנבדק ללחוץ על כפתור זיהוי הצבע כאשר קיימת אי התאמה בין הצבע לכיתוב (למשל מילה "אדום" כתובה בצבע ירוק ועל הנבדק ללחוץ על כפתור עם כתובית "ירוק" ולא "אדום").

5. תדירות נצנוץ קריטית(critical flicker frequency)   - מכשיר ה-flicker משמש להערכת חומרה של אנצפלופתיה כבדית חריפה או כרונית בשיטת הערכת תדירות נצנוץ. מדובר במכשיר נייד הניתן להשתמש בו, ליד מיטת החולה. המכשיר מייצר גירוי אור במערכת המורכבת על הראש (דומה למשקפת) ומודד את סף התגובה של הנבדק. הנבדק לוחץ על מתג המחובר למערכת שליטה באמצעות כבל קטן. בעת הבדיקה מיוצר גירוי אור בתדירות הנראית לנבדק כקו רציף. באיטיות מורידים את תדירות הנצנוץ עד שהנבדק מדווח שהוא מבחין בנצנוצים ולא בקו רציף.

מחקרים שונים הראו שהיכולת לאבחן תדירות נצנוץ יורדת בצורה משמעותית בקורלציה לחומרת האנצפלופתיה הכבדית. נמצא שבחולים שחמתיים ללא אנצפלופתיה לא היה הבדל ביכולת האבחון של תדירות הנצנוץ לעומת נבדקים בריאים. לעומת זאת, נמצא הבדל משמעותי בין בריאים לבין חולים עם אנצפלופתיה מינמאלית, או אנצפלופתיה מתקדמת וכן בין חולי שחמת עם דרגות שונות של אנצפלופתיה. לא הייתה חפיפה בתדירויות האבחון בין חולים עם אנצפלופתיה מינימאלית לבין חולים עם אנצפלופתיה משמעותית בדרגה 1 ו-2 ובין בריאים. המידע מכוון לכך שהרגישות והסגוליות של הבדיקה גבוהים בשימוש בתדירות סף של 39 הרץ ומתקרבים ל-100%.

בסיום ביצוע הבדיקות, מקבל המטופל אבחון והמלצות בנוגע לצורך בתחילת טיפול.

תפריט ניווט תחתון