תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

אנדוקרינולוגיה - מכון

המרפאה עוסקת בבירור כל סוגי יתר לחץ הדם והתאמת טיפול בהתאם לסיבתו. כמו כן, ניתן במסגרת המרפאה טיפול לגורמי הסיכון הנלווים.

יתר לחץ דם הוא הלחץ המופעל על ידי הדם כנגד דפנות העורקים שבהם הוא זורם. לחץ הדם משתנה אצל אותו אדם, במהלך היום ולנוכח פעילויות שונות שהוא מבצע. לחץ הדם מצוין בעזרת שני מספרים: הערך הגבוה, הנקרא לחץ דם סיסטולי, מבטא את לחץ השיא בתוך העורקים הנוצר לאחר הזרמת הדם מהלב לעורקים. הערך הנמוך, הלחץ הדיאסטולי, הוא ערך השפל, הנמדד כאשר הלב "נח", לקראת פעימתו הבאה. באוכלוסיה הכללית  – יתר לחץ דם - יל"ד- מוגדר כלחץ דם השווה או גבוה מ-140/90 ממ"כ. באוכלוסיות ייחודיות, כמו חולי סוכרת, חולי כליה ו/או חולים עם גורמי סיכון רבים- הערכים ה"קובעים" נמוכים יותר.
יל"ד מתרחש לעיתים קרובות ללא כל סימנים מקדימים ובכל מקרה הוא עלול להגביר את הסיכוי לאירועים מוחיים ולמחלות לב.
הסיכון ליל"ד קיים כאשר ישנה נטייה תורשתית ברורה אבל גם באנשים ללא סיפור משפחתי הסובלים מעודף משקל ומנהלים אורח חיים שאינו מקפיד על תזונה, מנוחה ופעילות גופנית ראויים. 

המרפאה עוסקת באבחון הסיבות ליל"ד ואיזון הטיפול התרופתי בו' המטופלים יעברו אנמנזה רפואית, בדיקה פיזיקאלית ובמידת הצורך יופנו לבדיקות מעבדה. מדידת ל"ד אמבולטורית של 24 שעות – הולטר ל"ד, והערכה של תפקוד כלי הדם.


מה להביא למרפאה?

מכתב מהרופא המטפל עם פרטים מלאים על בירורים וטיפולים בעבר.

בהגיעך למרפאה יש להצטייד בטופס התחייבות כספית מקופת החולים (טופס 17) או תשלום במזומן/כרטיס אשראי בהתאם לתעריף משרד הבריאות

יחידות רפואיות

פרטי היחידה

03-6974000 זימון תורים
מגדל האשפוז עש אריסון
קומה 13

תפריט ניווט תחתון