תוכן עניינים


ספירומטריה /  FeNO

מטרת בדיקת הספירומטריה / FeNO היא לסייע באבחון אסתמה ומחלות ריאה אחרות. לבדיקה השלכות על האבחון והטיפול בהמשך. בבדיקה זו על ילדך לבצע מספר נשיפות למכשיר הספירומטר.

כיצד להתכונן לבדיקה?

 • יש להביא טופס התחייבות כספית (טופס 17).
 • להפסיק נטילת התרופות הבאות (אלא אם ניתנה לכם הנחייה אחרת):
 1. מרחיבי סימפונות (וונטולין/בריקלין/טרבולין/ארוונט) מהערב של היום שלפני הבדיקה.
 2. מרחיבי סימפונות ארוכי טווח (סרוונט/סימביקורט/סרוטייד/oxis/פורדיל) במשך 48 שעות לפני הבדיקה.
 3. סטרואידים במשאף או באינהלציה (בודיקורט/פליקסוטייד/QVAR/מיפלוניד) במשך לפחות 24 שעות לפני הבדיקה.          
 4. סינגולייר 24 שעות לפני הבדיקה.
 5. אנטי היסטמין 48 שעות לפני הבדיקה.
 • להמנע משתיית קפה, תה, קולה, שוקו או מאכילת שוקולד ביום הבדיקה.
 • לאכול ארוחה קלה בלבד.
 • נא להביא אתכם את המשאפים בהם הילד משתמש (באופן קבוע או לסירוגין).


כמה זמן נמשכת הפעולה?

משך הבדיקה תלוי בשיתוף הפעולה של ילדכם, בד"כ נמשכת כ-20 דקות.

מה יקרה לאחר הבדיקה?

לבדיקה אין כל תופעות לוואי. בסיומה התוצאה תועבר לרופא ותינתן תשובה במסגרת הביקור או שתשלח בדואר עד כשבוע לאחר הבדיקה.

בדיקת nasal NO

מטרת בדיקת nasal NO היא לסייע באבחון מחלות ריאה. בבדיקה זו  תוכנס צינורית המדידה לנחיר של ילדך למשך כדקה. במהלך הבדיקה הוא עלול לחוש אי נעימות.  
כיצד להתכונן לבדיקה:
 • יש להביא טופס התחייבות כספית (טופס 17).
 • להפסיק נטילת התרופות הבאות (אלא אם ניתנה לכם הנחייה אחרת): 
 1. סטרואידים במשאף או באינהלציה (בודיקורט/פליקסוטייד/QVAR/מיפלוניד) במשך לפחות 24 שעות לפני הבדיקה.
 2. אנטי היסטמין 48 שעות לפני הבדיקה. 
 3. סטרואידים דרך הפה לפחות כשבוע לפני הבדיקה.
 • לא מומלץ לבצע את הבדיקה בזמן מחלה (צינון, חום וכיוב'). 

כמה זמן נמשכת הפעולה?
משך הבדיקה כ-5 דקות. 

מה יקרה לאחר הבדיקה?
לבדיקה אין כל תופעות לוואי. בסיומה התוצאה תועבר לרופא ותינתן תשובה במסגרת הביקור או שתשלח בדואר עד כשבוע לאחר הבדיקה.

בדיקת תגר מאמץ

מטרת בדיקת המאמץ היא לסייע באבחון אסתמה בכלל וכן אסתמה של מאמץ אשר מופיעה בעקבות פעילות גופנית. לבדיקה השלכות על האבחון והטיפול בהמשך. בבדיקה זו על ילדך לבצע פעילות גופנית מבוקרת על מסלול ריצה למשך 6 דקות.
לפני ביצוע המאמץ הילד יבצע בדיקת תפקודי ריאות (ספירומטריה) ויחזור על כך מספר פעמים במשך 30 הדקות שלאחר המאמץ. כמו כן, תבדק רמת החמצן בדם על ידי מד חמצן בצורת אצבעון.
אם ילדך סובל מבעיה אורטופדית, הפרעת קצב, מחלת כלי דם, או ממחלת לב כלשהי אנא דווח לרופא לפני הבדיקה.


כיצד להתכונן לבדיקה?

 • יש להביא טופס התחייבות כספית (טופס 17).
 • להגיע בלבוש נח ובנעלי התעמלות.
 • להמנע מכל מאמץ גופני מבוׂקֶר הבדיקה (להימנע מעליית מדרגות, הליכה, מהירה קפיצות או ריצה).
 • להפסיק נטילת התרופות הבאות (אלא אם ניתנה לכם הנחייה אחרת):
 1. מרחיבי סימפונות (וונטולין/בריקלין/טרבולין/ארוונט) מהערב של היום שלפני הבדיקה.
 2. מרחיבי סימפונות ארוכי טווח (סרוונט/סימביקורט/סרוטייד/oxis/פורדיל) במשך 48 שעות לפני הבדיקה.
 3. סטרואידים במשאף או באינהלציה (בודיקורט/פליקסוטייד/QVAR/מיפלוניד) במשך לפחות 24 שעות לפני הבדיקה.          
 4. סינגולייר 24 שעות לפני הבדיקה.
 5. אנטי היסטמין 48 שעות לפני הבדיקה.
 • להמנע משתיית קפה, תה, קולה, שוקו  או מאכילת שוקולד ביום הבדיקה.
 • לאכול ארוחה קלה בלבד.
 • נא להביא אתכם את המשאפים בהם הילד משתמש (באופן קבוע או לסירוגין). 


מה יקרה לאחר הבדיקה?

הילד יחזור לפעילות רגילה זמן קצר לאחר סיום הבדיקה. באופן נדיר ביותר עלול להתפתח התקף אסתמה הכולל קוצר נשימה ושיעול. במידה ויופיעו סימנים אלו אנא דווחו לנו ופנו איתו לחדר המיון. 


בדיקת תגר מטכולין / אדנוזין

מטרת הבדיקה היא לסייע באבחון או בשלילה של אסתמה. הבדיקה גם מסייעת להעריך את חומרת המחלה. לבדיקה השלכות על הטיפול בהמשך.

בבדיקה זו תיבדק התגובה לשאיפת תרופה (מטכולין או אדנוזין) אשר גורמת להתכווצות קלה של דרכי הנשימה בילדים עם אסתמה. התרופה תינתן באינהלציות חוזרות במינונים הולכים וגדלים עד להופעת שינויים שאותם נצפה בבדיקת תפקודי ריאות אשר תתבצע לאחר כל אינהלציה.

משך הבדיקה כשעה.


כיצד להתכונן לבדיקה?

 • יש להביא טופס התחייבות כספית (טופס 17).
 • להפסיק נטילת התרופות הבאות (אלא אם ניתנה לכם הנחייה אחרת):
 1. מרחיבי סימפונות (וונטולין/בריקלין/טרבולין/ארוונט) לפחות מהערב של היום שלפני הבדיקה.
 2. מרחיבי סימפונות ארוכי טווח (סרוונט/סימביקורט/סרוטייד/oxis/פורדיל) לפחות למשך 48 שעות לפני הבדיקה.
 3. סטרואידים במשאף או באינהלציה (בודיקורט/פליקסוטייד/QVAR/מיפלוניד) במשך לפחות 24 שעות לפני הבדיקה.          
 4. סינגולייר 48 שעות לפני הבדיקה.
 5. אנטי היסטמין 48 שעות לפני הבדיקה.
 • להימנע משתיית קפה, תה, קולה, שוקו  או מאכילת שוקולד ביום הבדיקה.
 • לאכול ארוחה קלה בלבד.
 • נא להביא אתכם את המשאפים בהם הילד משתמש (באופן קבוע או בעת צורך).

כמה זמן נמשכת הפעולה?

משך הבדיקה תלוי בשיתוף הפעולה  של ילדכם, בד"כ נמשכת כ-40 דקות עד שעה.

מה יקרה לאחר הבדיקה?

הילד יחזור לפעילות רגילה ולתפקוד ריאות תקין זמן קצר לאחר סיום הבדיקה. באופן נדיר ביותר עלול להתפתח התקף אסתמה. במידה ויופיעו סימנים אלו יש לתת טיפול במשאף או באינהלציה, לדווח לנו או לפנות לרופא או לחדר המיון.     

בסיום הבדיקה התוצאה תועבר לרופא ותינתן תשובה במסגרת הביקור או שתשלח בדואר עד כשבוע לאחר הבדיקה.

תפריט ניווט תחתון