לפנייה באמצעות דואר אלקטרוני:

 bewell@tlvmc.gov.il 

התקשר ל-beWell בטלפון עמדת beWell בביה"ח: 03-6974383, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00
פרטים אישיים שדות חובה*

תעודת זהות {{ClubFormCtrlAlias.ValidationObj.required}}

פרטי ההודעה
{{500 - ClubFormCtrlAlias.ContactUsData.Description.length }} תוים נשארו מתוך 500

תפריט ניווט תחתון