תוכן עניינים

שימוש מוקדם בתחליף הורמונאלי לחדלון וסת, עלול להשפיע על הזיכרון הוויזואלי

 

ההורמון אסטרוגן נמצא בכל מערכת העצבים, הוא תורם לשלמות הנוירונים ולתפקוד הקוגניטיבי. כאשר נשים מתקרבות לשלב חדלון הוסת, ירידה ברמת האסטרוגן בגוף עשויה להשפיע באופן שלילי על יכולת הלמידה ועל הזיכרון.

מחקרי התבוננות קודמים העלו את ההשערה, כי טיפול באסטרוגן חלופי, משמר את היכולת הקוגניטיבית, אולם מחקרים קליניים לא הגיעו לתוצאות חד משמעיות. בעת האחרונה, מתגברים הממצאים הממליצים להתחיל את הטיפול ההורמונאלי בתוך 'חלון הזדמנויות קריטי', כדי להשיג את היתרונות הקוגניטיביים.

מחקר מקיף על נשים ויכולת הזיכרון מצא, כי נשים מעל גיל 65 נמצאות בסיכון מוגבר לפתח דמנציה או יכולת קוגניטיבית לקויה באופן מתון, למרות הטיפול באסטרוגן או בשילוב של אסטרוגן ופרוגסטין. תת-מחקר נוסף שנערך במסגרת פרויקט מקיף זה, מצא השפעה חיובית של טיפול הורמונאלי על תחומים קוגניטיביים לא מילוליים. מחקרים אלו מראים את מגבלות הטיפול ההורמונאלי כאשר הוא מתחיל זמן ניכר לאחר חדלון הווסת, אך עדיין לא נבדקו השפעותיו של טיפול הורמונאלי כאשר מתחילים אותו בשלב מוקדם.

קיימים מספר מחקרים המצביעים על כך, כי התחלה מוקדמת של הטיפול בהורמונים חלופיים, עשויה להביא ליתרונות קוגניטיביים, לעומת היתרונות שטיפול מאוחר יותר, אינו יכול לספק. תוצאות דומות הושגו במסגרת ניסוי, בו קבוצה אחת של נשים קיבלה טיפול הורמונאלי בשלב מוקדם של חדלון וסת וקבוצה שנייה קיבלה פלצבו. לאחר מעקב ממושך, נמצא כי הנשים שטופלו על ידי הורמונים חלופיים הראו פחות לקויים קוגניטיביים לעומת אלו שנטלו פלצבו. גם במסגרת מחקר אחר שבדק זיכרון, תפקוד מוחי וטיפול באסטרוגן חלופי, השיגו הנשים שהתחילו את הטיפול בשלב מוקדם יותר, תוצאות טובות יותר, כאשר נבדקו תשומת הלב, כושר הריכוז והמצב הרגשי שלהן.
אחד הכלים לבדיקת התפקוד המוחי הינו מכשיר ה-MRI. באמצעותו ניתן למדוד את פעילות הסינפסות תוך כדי פעילות, (כמו לדוגמה במבחן התבוננות בתמונות. בדיקה זו מאפשרת הבנה טובה יותר של השפעת טיפול הורמונאלי חלופי, על יכולת הזיכרון והתפקוד הקוגניטיבי בקרב נשים בשלב חדלון וסת. במחקר הנוכחי נבדקה הפעילות המוחית באמצעות ה-MRI בקרב נשים, אשר חלקן נטלו הורמונים חלופיים (אסטרוגן ופרוגסטין) וחלקן נטלו פלצבו. במהלך הבדיקה, התבקשו  נשים להתבונן בתמונות ולזכור אותן לאחר מכן. על פי התוצאות נרשמו הבדלי פעילות בין הנשים שנטלו הורמונים חלופיים, לבין האחרות שלקחו פלצבו. בקבוצה הראשונה הופעלו אזורי מוח אחרים לעומת הקבוצה השנייה, עובדה שהובילה את החוקרים להשערה, כי הורמונים משפיעים על עיבוד הזיכרון הוויזואלי.

בהמשך, ערכו החוקרים השוואה בין יכולת הזיכרון הוויזואלי של נשים בארבע קבוצות שונות:

  • נשים שהתחילו בשלב מוקדם יחסית ליטול טיפול הורמונאלי חלופי
  • נשים שנטלו אסטרוגן חלופי כבר במשך זמן רב
  • נשים שנטלו שילוב של אסטרוגן ופרוגסטין 
  • נשים שאף פעם לא נטלו טיפול חלופי 

החוקרים שערו כי טיפול הורמונאלי חלופי קשור לפעילות מוגברת בחלקים שונים במוח, אשר אחראים להבנה הוויזואלית ולזיכרון הפעיל. במסגרת המחקר נבדקו 55 נשים מעל גיל 60. מתוכן 13 נטלו טיפול הורמונאלי חלופי בזמן המחקר, 24 נשים השתמשו עד לא מזמן בהורמונים חלופיים, ו-18 אף פעם לא קיבלו טיפול חלופי. המשתתפות שנטלו הורמונים חלופיים, נטלו אותם לפחות 10 שנים רצופות והתחילו את הטיפול תוך שנתיים מחדלון הווסת.
תוצאות המחקר הראו קשר בין השימוש בהורמון חלופי, לבין פעילות מוחית מוגברת באזורים המשמשים לזיכרון הפעיל הוויזואלי, בזמן תרגילי הזיכרון הוויזואלי. קשר זה מראה כי התחלה מוקדמת של טיפול הורמונאלי חלופי וטיפול עקבי ממושך, תורמים לשמירה טובה יותר על הזיכרון הפעיל הוויזואלי.

לדברי ד"ר עדי רכס, מנהלת תחום בריאות האישה ב- beWell, טיפול הורמונאלי תחליפי משמש נשים רבות מזה שנים. במהלך תקופה זו הועלתה ההשערה כי אחד היתרונות של טיפול  זה הינו שימור יכולת קוגניטיבית. מחקר זה בודק השפעות אלה בנשים שהחלו בטיפול הורמונאלי תחליפי סמוך לתחילת המנופאוזה. נמצא כי ההשפעה על  יכולת הזיכרון הוויזואלי נשמרת אפילו  אחרי עשור, כפי שהודגם במבחני זיכרון ואף בבדיקות דימות. זוהי עדות נוספת ליתרון של טיפול הורמונאלי תחליפי, מעבר לאינדיקציות  'השגרתיות' המוכרות, כגון גלי חום, ירידה במסת עצם, הפרעות בשינה, במצב הרוח ועוד.


תרגום מקוצר, מקור:

Early menopausal hormone use influences brain regions used for visual working memory; Menopause 2010, 17: 4.

תפריט ניווט תחתון