תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

מטרת מדיניות האיכות היא לעמוד בדרישות לקוחות פנים וחוץ ובדרישות תחיקתיות תוך שימת דגש על שיפור מתמיד.
רוב המעבדות בבית החולים המבצעות בדיקות שיגרה פועלות בהתאמה לתו תקן ISO 9001:2008: המעבדה המרכזית, המעבדה לביוכימיה קלינית, מוקד המעבדות, המעבדה ההמטולוגית, המעבדה להשתלות מח עצם,המעבדה המיקרוביולוגית, המעבדה האנדוקרינית, המעבדה לאימונולוגיה קלינית, המעבדה לביולוגיה מולקולרית ונגיפים, בנק הדם, המכון לפתולוגיה ומעבדת גנטיקה.
מעבדות אחרות כגון: המעבדה להפריה חוץ גופית, המעבדה לחקר הפוריות, המעבדה לריאות ואלרגיה, המעבדה לרפואה גרעינית, פועלות על פי תקנות, הנחיות ונהלי משרד הבריאות.


תקן ISO 9001:2008

  • תקן זה מייצג הסכמה בינלאומית על ניהול תקין מתוך מגמה להבטיח שרות שעומד בדרישות הלקוח ובדרישות התחיקתיות.
  • העקרונות הניהוליים המהווים בסיס לתקן הם: התמקדות בלקוח, מנהיגות, מעורבות עובדים, גישה תהליכית, גישה מערכתית לניהול, שיפור מתמיד, גישה עובדתית לקבלת החלטות, יחסים עם ספק המבוססים על תועלת הדדית.
  • העקרונות הללו מתורגמים לדרישות כגון: פעולות מתקנות, פעולות מונעות, ניטור שביעות רצון הלקוח, מבדקים פנימיים, בקרת איכות פנימית וחיצונית, כיולים, הדרכת עובדים, רכש ובקרת מוצר לא מתאים, תקשורת פנימית וחיצונית, העברת מידע בין משמרות, תיקוף שיטות ומכשירים, סקר הנהלה.
  • מדיניות האיכות ודרישות האיכות מתועדות בנהלים; מפורטות ומובאות לידיעת העובדים באמצעות הוראות עבודה, טפסים והדרכה מתאימה.
  • יעדי האיכות נקבעים בסקר הנהלה שמתקיים אחת לשנה ומבוקרים לגבי השנה החולפת תוך הבאת נתונים, הסקת מסקנות ובדיקת אפקטיביות של הפעולות שננקטו.
  • המעבדות נבדקות במבדקים פנימיים וחיצוניים אחת לשנה.
  • כל אחד מעובדי המעבדות מחויב לעבוד על-פי נהלי עבודה מוגדרים ומאושרים, על-מנת להבטיח שכל תוצאת בדיקה של המעבדה תינתן ברמת האמינות, הדיוק וההדירות הנדרשים.


מנהל האיכות:
 רפאל בן יוחנן
לפרטים נוספים ניתן להתקשר לטלפון: 03-6973748, או ליצור קשר באמצעות דוא"ל: raphaelby@tlvmc.gov.il

יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון