תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

אינדקס המצבים הרפואיים

מהות המחלה

פיסורה אנאלית היא סדק ארוך בתעלה האנאלית ונמצאת לרב באזור העוקצני. לעיתים קרובות הסדק הוא תוצאה של צואה קשה מדי, אך, תנועות רפויות קבועות עלולות גם הן לגרום לסדק.

תסמיני המחלה

כאב בזמן הטלת צואה הנמשך מספר שעות, הינו תסמין טיפוסי לפיסורה אנאלית. מדי פעם נמצא דם בצואה. כמו כן, משום שפי-הטבעת מכווץ, הצואה עשויה להיות דקה כעיפרון.

הטיפול במחלה

הטיפול בפיסורה אנאלית מתמקד בהרחבת פי-הטבעת כדי להקל על ההתכווצויות ולהביא להחלמה. לשם כך יש להקפיד על צואה רכה. משחות והזרקה של חומרים המרפים את כיווץ פי-הטבעת עוזרים לתהליך ההחלמה. 
סדקים כרוניים שאינם מתרפאים, דורשים ניתוח.

תפריט ניווט תחתון