תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

אינדקס המצבים הרפואיים

הפרעת בליעה היא מצב של עיכוב או הפרעה במעבר מזון או נוזל מהפה אל הקיבה. הפרעה בבליעה מופיעה בכ-10% מהאוכלוסייה בדרגות חומרה שונות ויכולה לנבוע מפגיעה בכל אחד משלבי הבליעה. הגורמים העיקריים לקשיים בבליעה הם מחלות נוירולוגיות, הפרעות מבניות, גידולי ראש צוואר ואירועים מוחיים.

בין הסימנים להפרעות בבליעה נמנים קשיים או אי נוחות בזמן הבליעה, שיעול או מחנק סביב אכילה או שתיה, הרגשה שהמזון "נתקע בגרון", דלקות ריאה חוזרות וירידה בלתי מוסברת במשקל.

הערכת בליעה מתבצעת על-ידי קלינאית תקשורת הבודקת את יעילות תהליך הבליעה בנוכחות מרקמי מזון שונים. במידת הצורך יופנה המטופל לבדיקת בליעה אובייקטיבית בשיתוף רופא א.א.ג . טיפול בהפרעות בליעה מתמקד במתן תרגילים לשיקום וחיזוק מנגנון הבליעה, במתן אסטרטגיות פיצוי, התאמת מרקמי מזון ומתן הנחיות לאכילה/שתיה בטוחה.


יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון