תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

אינדקס המצבים הרפואיים

אפזיה הינה פגיעה בארבעת מרכיבי השפה: דיבור, הבנת דיבור, קריאה וכתיבה, כאשר  חומרת הפגיעה יכולה להיות שונה בכל אחד מהמרכיבים.

הקשיים השפתיים יכולים לבוא לידי ביטוי בשליפת מילים, ביצירת משפטים תקינים, בהבנת שפה מדוברת או כתובה, בקריאה, כתיבה ועוד.

חומרת הפגיעה עשויה להשתנות מאדם לאדם, החל מפגיעה מזערית בתפקודי השפה השונים ועד לכדי קושי משמעותי בתקשורת עם הסביבה באופן יעיל ותפקודי.

הגורמים העיקריים לאפזיה הם : אירוע מוחי, גידולים מוחיים, חבלות ראש ומחלות נוירולוגיות.

במסגרת התהליך השיקומי יתבצע תרגול לשיפור היכולות השפתיות של המטופל בהתאם לממצאי האבחון. בנוסף, תינתן הדרכה לבני משפחה/מלווים היות ומעורבותם מהווה מרכיב חשוב בהצלחת הטיפול.


יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון