תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

בטיחות המטופל
  • ועדה עליונה להפסקת הריון משבוע 24 

תאום מול המטופלת והגורמים הרלוונטיים בבית החולים.

  • ועדת השתלות

השתלת איברים (כליות/כבד) לבני משפחה מדרגה ראשונה.

  • ועדת אתיקה

מתכנסת בעת הצורך בזמינות מידית. ועדת האתיקה של בית החולים, פועלת על פי הוראותיו של חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996. מטרת הועדה היא לסייע לצוות בית החולים, כמו גם למטופלים ולבני משפחותיהם, ולאפשר ביצוען של פעולות מיוחדות, החורגות מכללי האצבע של האתיקה והמשפט הרפואי, במקרים חריגים המחייבים זאת.  
בין הסמכויות של ועדת האתיקה נמנות:

  - כפייה של טיפול רפואי במקרה של חולה המסרב לקבלו.

  - מסירת מידע רפואי לצד שלישי מטעמי בריאות הציבור, במקרה של מטופל המסרב לכך.

  - אי מסירת מידע רפואי למטופל אודותיו, במקרים בהם צפוי כי המידע יגרום למטופל עצמו נזק משמעותי. 

  • הדרכות

    לצוות הרפואי והסיעודי בנושאי בטיחות המטופל ומניעת אירועים חריגים, לדוגמה הדרכה בנושא חשיבות התיעוד הרפואי בגיליון המטופל ושמירה על חסיונו.לצוות הרפואי והסיעודי בנושאי בטיחות המטופל ומניעת אירועים חריגים, לדוגמה הדרכה בנושא חשיבות התיעוד הרפואי בגיליון המטופל ושמירה על חסיונו.

תפריט ניווט תחתון