תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

בטיחות המטופל

היחידה לניהול סיכונים מנהלת את תחום התביעות נגד בית החולים בדגש על לימוד והפקת לקחים, מעקב אחר מגמות, הטמעת שינויים רצויים והכשרת צוותים להתנהלות מדיקולגלית תואמת. כמו כן צוות היחידה עוקב אחר התפתחות גישות של מערכת המשפט לתחום הרפואה והמשפט ופועל לעדכון והטמעה שלהן בבית החולים.

מטרת היחידה לניהול סיכונים כפולה: זיהוי ומניעה של סיכון למטופלים והגנה על הצוות המטפל, זאת באמצעות תכנון פעילות בשני מישורים: ריאקטיבי- למידה והפקת לקחים מאירועים שהתרחשו ופרואקטיבי- זיהוי מוקדם ומניעת סיכונים טרם התממשותם.

תחומי פעילות היחידה לניהול סיכונים:

  • איסוף וניתוח נתוני תביעות למטרת שיפור והפקת לקחים.
  • סיוע בזיהוי תהליכים בעלי פוטנציאל סיכון ותכנון התערבויות ממוקדות.
  • טיוב תהליכי הסכמה מדעת וניהול רשומה רפואית נאותה.
  • הדרכה והכשרה של הצוות המטפל לטובת היכרות מעמיקה עם עולמות תוכן מדיקו לגליים ואתיים.
  • סיוע בגיבוש וכתיבה של מסמכי מדיניות בתחומים אלה.
  • ייעוץ ותמיכה בקבלת החלטות מדיקו לגליות ואתיות.
  • להוות מקור ידע בתחום הרפואה ומשפט והאתיקה הרפואית עבור הצוות המטפל.

תפריט ניווט תחתון