תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

בטיחות המטופל

היחידה לתקנון ובקרה במרכז הרפואי תל-אביב, בי"ח איכילוב, מיועדת להובלת תהליכים פרואקטיביים לקידום איכות ובטיחות הטיפול הרפואי בשיתוף פעולה מלא עם כלל הסקטורים בבית החולים.

​הנחיות היסוד לפעילות היחידה

  • המטופל ומשפחתו עומדים במרכז. יש להתמקד במטופל ובצרכיו ולשתפו בשלבים השונים של תכניות האיכות.
  • למנהלים בארגון, בכל הדרגים, מחויבות לעקרונות ולתהליכים הנגזרים מתהליכי האיכות.
  • המעורבות וההזדהות של אנשי השטח חיונית לקידום תהליכים, ויש לשתפם בכל שלביהם.

 

תחומי הפעילות של היחידה לתקנון ובקרה: 

תקנון

אחריות על ניהול הטיפול בנהלי הארגון בשיתוף עם כל הגורמים הרלוונטיים: כתיבה, עריכה, הפצה והטמעה.

בניית חומרי הדרכה במערכת לניהול ידע ארגוני לצורך הדרכה, שימור וריענון ידע בקרב הצוותים.

הדרכת מנהלים חדשים בארגון בנושאי איכות ובטיחות ושימוש במערכות מידע ניהוליות.

ריכוז, גיוס, הדרכה ושמירה על קשר רציף עם הצוותים האחראיים לניהול איכות ובטיחות בשטח (מנהלי וצוותי א-ב).

הובלת תהליכים לשיפור איכות הרשומה ושמירה על הרצף הטיפולי.

הובלת כנסים והרצאות בתחום שיפור איכות הטיפול.

בקרה

הובלת תכניות לשיפור איכות הטיפול הרפואי.

הובלת הכנת הארגון לבקרות של משרד הבריאות.

הובלה של פעילות ענפה בתחום מערך הבקרות הפנימיות.

ניתוח ממצאי הבקרות והצגת תכניות לצמצום פערים להנהלת ביה"ח והובלת תכניות אלה.

הובלת הכנת הארגון לאקרדיטציה.

הובלת מדדים נבחרים במודל תמרוץ של משרד הבריאות.

בקרת יישום נהלים במחלקות השונות.

שקיפות ושיתופי פעולה

  • פעילות היחידה מתבצעת באופן שוטף ובשיתוף פעולה מלא עם כלל הסקטורים בבית החולים.
  • פעילות היחידה משוקפת ומדווחת להנהלת ביה"ח, חטיבת בתי החולים הממשלתיים, משרד הבריאות וארגון ה- JCI .

תפריט ניווט תחתון