תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

בטיחות המטופל

​יחידת בקרת קופות/ערעורי קופות החולים במערך לאיכות ובטיחות המטופל, עוסקת בבקרה רפואית וכלכלית של חיובי אשפוז מול קופות החולים, חברות הביטוח וצה"ל.

​הבקרה מתייחסת לאשפוזים, ניתוחים ופעולות רפואיות שונות המבוצעות במרכז הרפואי. היחידה מונה צוות אשר כולל רופא יועץ ואחיות. אלו מקיימים קשר שוטף עם הגורמים הרלוונטיים בבית החולים.

תפריט ניווט תחתון