תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

בטיחות המטופל

​בטיחות הטיפול מוגדרת כהשגת התוצאה הרצויה והמצופה מהטיפול הרפואי, ללא גרימת נזק למטופל ובני משפחתו, למטפל ולמוסד הרפואי.

​יחידת בטיחות המטופל במרכז הרפואי תל-אביב, בי"ח איכילוב, מהווה גוף מוביל בנושא בטיחות הטיפול. על מנת לדאוג לבטיחות המטופל, מתקיימים שיתופי פעולה עם גורמים שונים בבי"ח, לניסוח המלצות לקביעת מדיניות.

מטרות היחידה לבטיחות המטופל

 • למידה מאירועים על מנת להוביל לשיפור ולהטמעת תהליכי למידה אפקטיביים.
 • העלאת מודעות לדיווח אירועים חריגים וכמעט אירועים ובכך לייצר תהליכי למידה, למנוע טעויות, לזהות תהליכי עבודה וסביבת עבודה רפואית וסיעודית אשר גורמים לכשלים קיימים ו/או עלולים לגרום לכשלים פוטנציאלים.
 • בדיקת תהליכים רפואיים לעומק, על מנת להביא לשטח המלצות לשיפור התהליך, כך שיהפוך לבטוח יותר.
 • קידום תרבות בטיחות ארגונית, מתן טיפול בטוח ומניעת נזק למטופלים ע"י דיווח אירועים ולמידה של חינוך לבטיחות, למניעת אירועים וצמצום נזקים.

  אנו פועלים מתוך הכרה בזכותו ובשיתופו של המטופל ובני משפחתו לקבלת טיפול רפואי בטיחותי נאות מתוך הבנה שאירוע חריג משקף לעתים כשל מערכתי ולא בהכרח טעות אישית של המטפל.

  הדרכים לצמצום סיכונים לאירועים חריגים:

  למידה מאירועים וממיפוי הסיכונים לכשלים ותקלות אפשריים ותיקונם באופן יזום, מצמצמת סיכונים לאירועים חרגים. אנו מחויבים: 

 • לפעול למניעת גרימת נזק למטופל
 • לפעול לשיפור בטיחות הטיפול
 • להעצים חלקו ותפקידו של המטופל במניעת טעויות בטיפול הניתן לו
 • לקדם תהליכי שינוי ויצירת אקלים ארגוני של שקיפות, המאפשר דיווח על אירועים
 • לבדוק באופן מקצועי אירועים חריגים וכמעט אירועים, להפיק לקחים וליישם פעולות משפרות בהתאם
 • לקדם תהליכי למידה ושיפור ממגוון מקורות כגון: למידה פרואקטיבית וריאקטיבית, למידה מתביעות, תלונות הציבור וכו'.

תפריט ניווט תחתון