תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד


גב' פילוסוף רבקה, מזכירת סגנית מנהלת בית הספר


תפקידים בביה"ס

מזכירת סגנית מנהלת בית הספר.
מזכירת המרכז להחייאה ורפואה דחופה.
מזכירת קורסי העשרה.
מזכירת קורסים לגמול השתלמות.


דוא"ל  rivkaf@tlvmc.gov.ilתפריט ניווט תחתון