תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הרפואה הפנימית בכלל והטיפול במחלות הכרוניות בפרט מצויים בהתפתחות מואצת. מטרת הקורס לרכוש ידע במחלות כרוניות שכיחות תוך מתן דגש לצרכיו היחודיים של המטופל הכרוני ומשפחתו.

תנאי קבלה

אחיות מעשיות.

משך לימודים

10 מפגשים.   56 שעות.
הלימודים ייתקימו בין השעות  8:15-14:15

מועדי רישום

ההרשמה הסתיימה.


תפריט ניווט תחתון