תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

פצעים והפרעות בשלמות העור קיימים בהיבטים השונים של הטיפול הרפואי ובכל תחומי המומחיות. במחלות ובמצבים קליניים רבים, נמצאים המטופלים, מסיבות שונות, בסיכון לפתח פצע. ידע בנושא פצעים, מיומנויות אומדן, אבחון והיכולת לקבל החלטות קליניות, בחולה הסובל מפצע, הנם משתנים רבי ערך  וקריטיים בהענקת טיפול איכותי ובשימור וקידום איכות חיי המטופל הסובל מפצע.  לפיכך, החשיבות והצורך להכשיר עובדי בריאות ובפרט אחיות ואחים,  במיומנויות המורכבות של ניהול הטיפול בפצעים.
ריפוי פצעים במאה ה-21, דורש מקלינאים לאמץ וליישם מיומנויות טיפול מורכבות, המתבססות על ידע עדכני בתהליכים ביולוגיים ומולקולאריים ועל ההתפתחות הטכנולוגית העצומה בתחום.

תנאי קבלה

אחיות מוסמכות.
משך לימודים
10 מפגשים,  56 שעות.
 

תאור תעודה/תואר

לאחר סיום הקורס, תוגש בקשה לאישור לגמול השתלמות במנהל הסיעוד משרד הבריאות.


מועדי רישום

ההרשמה נמשכת עד לתאריך  24.3.2023 או עד מקסימום נרשמים לקורס זה

לפרטים נוספים ולהרשמה:

 Rivkaf@tlvmc.gov.il

או באמצעות רישום מקווןפתיחת הלימודים מותנית במספר הנרשמים, כפי שייקבע על ידי מנהל הסיעוד.תפריט ניווט תחתון