תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

אוכלוסיית היעד

טכנולוגים רפואיים בוגרי קורס מצבי חירום לבביים ופענוח א.ק.ג

 

מטרת הקורס

העמקה והרחבה של הידע באקג, תוך יישום יכולות האינטרפרטציה במצבים קליניים נבחרים
 

יעדי הקורס

בסיום הקורס ידעו המשתתפים:
 • המודינאמיקה של המע' הקרדיווסקולרית
 • אריתמיות 
 • Sudden Death – מצבים רפואיים בסיכון גבוה ל- VF 
 • WPW והפרעות קצב נילוות 
 • איסכמיות 
 • אבחנה מבדלת של עליות ST 
 • מצבי היפרטרופיה 
 • מחלות מסתמיות ושינויי אקג אופיינים 
 • מחלות ריאתיות ושינויי אקג אופיינים 
 • קוצבים
 • הביטוי האלקטרוקרדיוגרפי הפרעות אלקטרוליטים 


 

היקף הקורס

 60 שעות לימוד


תנאי קבלה

בוגרי קורס מצבי חירום לבביים ופענוח א.ק.ג

משך לימודים
14 מפגשים

יום בשבוע, בשעות 16:15-19:30
על מועד פתיחה תבוא הודעה בהמשךתאור תעודה/תואר

לאחר סיום הקורס, יוגש להכרה לגמול השתלמות למשרד החינוך.

 

לפרטים והרשמה

להרשמה ניתן לפנות לרבקה פילוסוף בטלפון 03-6973549  בימים א'-ה' בין השעות 8:00-15:00
או במייל  rivkaf@tlvmc.gov.il
או באמצעות טופס מקוון
פתיחת הלימודים מותנית במספר הנרשמים, כפי שייקבע על ידי מנהל הסיעוד.
תפריט ניווט תחתון