רציונל:

       הכשרה וחידוד הרקע הפרמקולוגי לאוכלוסיית האחים והאחיות ברי הסמכה וטיוב ניהול הטיפול התרופתי היומי 

    מטרת הקורס:

       הקניית הכישורים הקליניים הדרושים להלימה בטיפול התרופתי בתיק הרפואי

    אוכלוסיית היעד

       אחים ואחיות מוסמכים\ות

    יעדים:

        הצגה והטעמת הנחיות טיפוליות ( Guidelines ) עדכניות למחלות רקע, חידוד והבדלה של יחסי גומלין
        בין תרופות עם משמעות קלינית לבין תיאורטית, חידוד וטיוב ההדרכה הסיעודית במסגרת אשפוזית וקהילתית
        בנושא הטיפול התרופתי ומעקב, תרגול מקרים

    שיטות הוראה:

       פרונטאלית

    משך הלימודים:

       19 מפגשים (112 שעות)

    תיאור תעודה:

       לאחר סיום הקורס, תוגש בקשה לאישור לגמול השתלמות במנהל הסיעוד משרד הבריאות.

    עלות הקורס: 

       2,300 ₪ (כולל דמי הרשמה)

    לפרטים והרשמה:

       להרשמה ניתן לפנות לרבקה פילוסוף בטלפון 03-6973549  בימים א'-ה' בין השעות 8:00-15:00
       או במייל  rivkaf@tlvmc.gov.il

       או באמצעות רישום מקוון

       פתיחת הלימודים מותנית במספר הנרשמים, כפי שייקבע על ידי מנהל הסיעוד.