כירורגית אורתופדית ילדים

מרבית השברים בילדים מגיבים לטיפול שמרני, באמצעות שחזורים סגורים וקיבוע בגבס.
טיפול זה מתאפשר עקב המבנה המיוחד של העצמות בגיל הילדות: אם נוצר עיוות כלשהו, בעיקר עמדת שבר בזווית לא תקינה, ישנה אפשרות לתיקון עצמי של העיוות באזור לוחיות הצמיחה, תוך כדי צמיחת הילד.
אולם, יעילות התיקון תלויה בגיל הילד, ובמשך הזמן שנותר עד סגירת לוחיות הצמיחה, וישנן זוויות ותזוזות של השברים, שלא ניתן להשאיר ללא תיקון, עקב חומרתן ופרק הזמן המוגבל עד סיום הצמיחה.
במקרים אלה, מתבצעים לעיתים ניתוחים, כמו למשל בשברים תוך-מפרקיים (שהם פחות שכיחים), הדורשים שחזור אנטומי וקיבוע יציב, המתאפשרים רק בפעולה ניתוחית.

השירות במרפאה לטיפול בשברים מורכבים וסיבוכי שברים, כולל:

  • מעקב מסודר אחרי תהליך ההחלמה, השיקום והגדילה בשברים מסובכים.
  • טיפול שמרני בשברים עם תזוזה משנית –  שחזורים חוזרים, מעקב צמיחה בשברים שמערבים לוחית גדילה.
  • טיפול כירורגי בשברים מורכבים וסיבוכיהם – טיפול בשברים מרוסקים בעצמות ארוכות ושברים תוך מפרקיים, עם שימוש במקבעים פנימיים וחיצוניים, מעקב ארוך טווח לאורך תקופת הגדילה והצמיחה, והתאמת פתרונות בהתאם.
  • תיקון עיוותים שנוצרו לאחר איחוי שברים בעמדה לא אופטימלית, על-ידי ביצוע חתכים יזומים בעצמות, עם קיבוע חיצוני או פנימי.
  • טיפול בהגבלות בתנועת מפרקים לאחר חבלה.

פרטי היחידה

03-6974518
מרפאות דנה דואק
קומת קרקע

תפריט ניווט תחתון