תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

​תנאי קבלה


דמי רישום


שכר לימוד


לפרטים והרשמה

ניתן לפנות למזכירת הקורס, הגב' מיכל רבין:  03-6973925, בימים א-ה בין השעות 10.00-15.00,  michalrab@tlvmc.gov.il
או באמצעות טופס מקוון 


תפריט ניווט תחתון