תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

תכנית ההשתלמות בהדרכה קלינית, תקנה ללומדים מיומנויות הדרכה לצד מיומנויות אימון והובלת שינוי.


תנאי קבלה

תנאי סף

א. אזרח ישראלי או תושב ישראל.

ב. בעל תעודת רישום קבועה כמורשה לעסוק בסיעוד כאחות מוסמכת.

ג. בעל תואר אקדמי המוכר ע"י משרד החינוך בישראל.

ד. ציון 70 ומעלה בתוקף בבחינה הממיינת.

ה. המלצה של הממונה הישיר, האחראי על ההדרכה הקלינית ואישור מנהלת הסיעוד.

ו. נסיון של שנה לפחות בעבודה כאח/ות מוסמכ/ת.

 

תנאים כלליים

1.      תעודת אח/ות מוסמך/ת

2.      תעודה המעידה על תואר אקדמי ראשון לפחות המוכר על ידי המל"ג או הוועדה להערכה והכרה בתארים, של משרד החינוך.

3.      ניסיון מקצועי של שנה לפחות כאח/ות מוסמך/ת.

4.      המלצה של הממונה הישיר, האחראי על ההדרכה הקלינית ואישור מנהל הסיעוד. 


פטור ממבחן ממיין

ציון 70 לפחות במבחן ממיין משנת 2020.
ציון 70 לפחות במבחן ממשלתי משנת 2019.
בוגרי קורס על בסיסי משנת 2018.
בעלי תואר שלישי PhD.


המיון יעשה רק בין המועמדים שעמדו בכל תנאי הקדם.

עדיפות בקבלה תנתן למועמדים שנשלחו לבקשת המוסד המעסיק.

הודעה על קבלה או אי קבלה להשתלמות תמסר למועמד/ת בכתב.

החלטת ביה"ס על קבלה או אי קבלה של מועמד, כוחה יפה רק לאותה שנת לימודים מועמד שהתקבל

ולא מימש את זכותו ללימודים ומעוניין ללמוד בשנת לימודים אחרת חייב להציג מועמדותו בשנית.

 

מועדי רישום

ההרשמה הסתיימה.

 

תחילת לימודים

מרץ 2023


דמי רישום

50 ש"ח


שכר לימוד

3145 ₪


  1. שכר הלימוד נגזר מתמחור תכניות הלימוד ומשתנה בהתאם לאילוצי התקציב של אותה שנה.
  2.  סטודנט אשר החל לימודיו בתכנית לימודים בסיעוד, נדרש למלא כתב התחייבות לתשלום שכר לימוד. כתב ההתחייבות ימולא על ידי הסטודנט עם תחילת לימודיו ויתויק בתיקו האישי בבית הספר
  3. סטודנט יהיה זכאי לגשת לבחינת רישום/ רישוי לאחר שמילא את כל חובותיו, לרבות תשלומי שכר לימוד ודמי טיפול עבור הגשה לבחינה ממשלתית  והנפקת תעודת רישום/ רישוי.
  4.  סטודנט יהיה זכאי לקבלת אישור על תכנית לימודים, תעודה על סיום קורס, תעודת רישום/ רישוי, או כל מסמך המעיד על לימודיו, אך ורק לאחר סיום תשלומי שכר הלימוד.
  5. סטודנט המפסיק לימודיו או שלימודיו הופסקו, עד למועד הפסקת הלימודים, על פי החלק היחסי של התכנית אותה למד.
  6. סטודנט לא יהיה זכאי לקבלת החזר של דמי רישום.


תכניות השתלמות מוכרת בסיעוד (קורסים על בסיסיים).

כללי תשלום שכר לימוד

  1. גביית תשלום עבור הלימודים תבוצע בשני תשלומים: מרץ, אפריל.
    מוכר לפיקדון לחיילים משוחררים? לא.


 

לפרטים והרשמה

ניתן לפנות למזכירת הקורס, הגב' מיכל רבין:  03-6973925, בימים א-ה בין השעות 8:00-14:30,  michalrab@tlvmc.gov.il
או באמצעות טופס מקוון 

פתיחת הלימודים מותנית במספר הנרשמים, כפי שייקבע על ידי מנהל הסיעוד.


תפריט ניווט תחתון