תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

השקפת העולם של ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש שיינברון, נגזרת מתפיסת עולם חברתית הוליסטית, לפיה מקובל להתייחס לאדם כמערכת כוללנית המשלבת בתוכה מרכיבים גופניים ונפשיים הפועלים בשלמות אחת.

אנו מתבססים על ערכיה של מדינת ישראל, חוקיה ומדיניות מינהל הסיעוד במשרד הבריאות ומאמצים את הגדרת הסיעוד  של American Nurses Association    האומרת, כי "הסיעוד הינו אבחון וטיפול בתגובות אנוש לבעיות קיימות וצפויות" ולאורה אנו מחנכים את תלמידנו.
אנו מאמינים, כי העשייה של האחות והאח האקדמאים מושתת על מערכת יחסים דינמית, אכפתית ותומכת. מטרתה לסייע לפרט, למשפחה ולקהילה בהשגת בריאות, שימורה והקלת סבל ברצף החיים ובמצבי תלות ועצמאות, תוך שמירה על כבוד האדם בחייו ובמותו, על צנעת הפרט, יחסי אמון והבטחת איכות הטיפול.
 אנו מאמינים, כי עשייתם המקצועית של האחות והאח האקדמאים מונעת על ידי חשיבה שיטתית וביקורתית תוך הפגנת אחריות אישית ומקצועית.


הערכים שלנו

אנו מאמינים, כי האחות והאח האקדמאים נוטלים על עצמם מחויבות לאתיקה המקצועית מתחילת הכשרתם ולאורך כל שנות עבודתם המקצועית. הקוד האתי, ערכים מוסריים וחוקי המדינה מנחים את האחיות והאחים ומעמידים את החלטותיהם בהלימה עם מערכת הערכים המוסריים והחוקיים שהם בבסיסה של החברה הישראלית והמקצוע.
אנו מאמינים, כי החינוך לסיעוד משפיע ומושפע מהמערך המדיני, כלכלי, חברתי ותרבותי בישראל ומהשינויים המדעיים והטכנולוגיים המתפתחים בארץ ובעולם.

תהליך הכשרה דינמי

אנו מאמינים, כי תהליך ההכשרה לקראת תואר אח/ות מוסמכ/ת הנו דינמי, משתנה ודורש:

 • בדיקה ובקרה שיטתית ורצופה של תכניות הלימודים, דרכי ואמצעי ההוראה
 • פיתוח מנגנונים להבטחת איכות החינוך
 • פיתוח סגל ההוראה
 • בחירה, הכנה ובקרה שיטתית של שדות קליניים על פי קריטריונים קבועים מראש במטרה לקדם ולשפר את איכות ההדרכה של התלמידים
 • ביצוע מחקרים בחינוך לסיעוד ומחקרים קליניים בסיעוד ויישום ממצאי מחקרים בסיעוד בתהליך החינוכי


משימה לאומית

אנו מאמינים, כי הסטודנט הינו פרט ייחודי בעל יכולת וכישורים אישיים שיש לעודדם ולהביאם לשיא התפתחותם, תוך שאיפה למצוינות.
אנו מאמינים במשימה מקצועית ולאומית של קליטת תלמידים עולים בבית ספרנו, ובזאת אנו ממשיכים את הדרך שהתוו לנו מנהלות ומורות בית הספר לדורותיו.

אנו מתחייבים להכשיר:

 • בוגרים בעלי ידע, יוזמה והכרה מקצועית, המיישמים בעשייה הסיעודית עקרונות מדעיים מתחום מדעי החיים, ההתנהגות, הרפואה והסיעוד, ברמת בטיחות מרבית
 • בוגרים המכירים באחריותם המקצועית ומתפקדים כמנהיגים בצוות מקצועי ורב מקצועי
 • בוגרים השוקדים על התפתחותם האישית והמקצועית בהתאם לכישוריהם ונטיותיהם, תוך יצירת יחסים בינאישיים חיוביים עם מטופלים, עמיתים וממונים

ההכשרה בבית הספר האקדמי לאחיות ע"ש שיינברון מבוססת על:

 • שמירה על כבוד האדם תוך קידום הרמה המקצועית בהתאם ליכולת וכישורים
 • כיבוד ערכים ואמונות ללא אפליה מטעמי גזע, צבע, מין, דעה פוליטית, לאום וגיל
 • שיתוף בתהליכי הערכה ובקרה
 • מתן פתרונות מהירים לצרכים הלימודיים והאישיים
 • עידוד מנהיגים מובילים במערכת הבריאות, אחריות לפיתוחם האישי והמקצועי
 • פיתוח מיומנויות תקשורת אפקטיבית
 • קידום מקצועיות, חדשנות ויישום ידע מחקרי בהוראת הסיעוד
 • יצירת אווירה לימודית המעודדת יוזמה ויצירתיות, התפתחות מקצועית, מימוש יכולת אישית ושאיפה למצוינות
 • יצירת סביבת לימודים אינטראקטיבית ושימוש בשיטות הוראה מתקדמות
 • הקניית ידע מתקדם, איכותי מקצועי ועדכני המותאם לדרישות מערכת הבריאות בשוק מתפתח ומשתנה


תפריט ניווט תחתון