תוכן עניינים

הרצאות ​וובינר מאי 2020: 

Masterclasses on Fetal Neurology

On the Edge – Diagnosis of Fetal CNS Anomalies at the

Extremes of Pregnancy


פרופ' גוסטבו מלינגר

דר' מיכאל ברוסילוב

דר' רועי בירנבאום

דר' קרינה קריידן חרץ 1

דר' אורי ארליך

דר' אילן גל

דר' יוסי הר-טוב

דר' תמר בורקובסקי טילמן

דר' קרינה קריידן חרץ 2

תפריט ניווט תחתון