תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

Jazmin Bloch

Education

  • ​2009-2011, MSc in Life Science, Weizmann Institute of Science
  • 2006-2009, BSc in Life Science, Tel Aviv University
  • ​Member of the Israeli Society of Pulmonology
  •  Member of the European Respiratory Society

תפריט ניווט תחתון