שיקום כללי

  • נופל וקם - הכל אודות תהליך השיקום
    נופל וקם - הכל אודות תהליך השיקום

    שיקום הוא תהליך המיועד להחזיר אדם אשר בריאותו נפגעה מסיבה כלשהי למצב הקודם או להביא לשיפור מקסימלי בתפקודו הפיזי, הנפשי, המקצועי והחברתי. כיצד הוא מתבצע? באילו סוגי פגיעות נדרש השיקום, ומה הוא כולל?

כניסה למערכת

שלום, אורח