הסדרי חניה

בצמוד למרכז הרפואי, במתחם "מרכז ויצמן", פועל חניון "ויצמן", המשרת את כלל הציבור, כולל מטופלים ומבקרים של ביה"ח.
החניון הינו בבעלות פרטית, תעריפי החנייה נקבעים ע"י הנהלת החניון והתשלומים עבור החנייה נעשים לה.

כשירות למטופלי המרכז הרפואי הגיעה הנהלת בית החולים להסדר עם הנהלת החניון לגבי הקלות בתשלום דמי חנייה, המפורטים בהמשך.
הליך קבלת ההטבה יתבצע במוקד שירותי חנייה לציבור המטופלים, הממוקם בניין סוראסקי קומת קרקע אגף א1 (בכניסה הצפונית).

מוקד שירותי חנייה לציבור המטופלים - טל.  03-6972535
שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 7:30-20:00

משרדי החניון - טל. 03-6095257 

פטורים מתשלום חניה

- מטופלים בדיאליזה, אונקולוגיה והמטוראונקולוגיה, המקבלים טיפול כימותרפיה וקרינה לילדים ומבוגרים
- הורים לפגים שתינוקם שוהה בפגיה למעלה מש-30 יום

- מאושפזות במחלקה לאשפוז טרום לידה למעלה מ-30 יום
- חניות לבעלי תו נכים מול מוקד חניה טלפון: 03-6972535

חניה מוזלת

- יולדות ונשים המטופלות במיון יולדות ונשים (קבלת ההטבה תתבצע במשרד קבלה ביה"ח "ליס" ליולדות ונשים
- מטופלים במיון ילדים (קבלת ההטבה תתבצע במשרד קבלה ביה"ח "דנה דואק" לילדים
- מטופל/ת ביחידה להתפתחות הילד, האישור יינתן למלווה
- אשפוז יום לסוגין, החל מ-2 טיפולים ומעלה בשבוע ולפחות לחודש ימים ברציפות

- בני משפחות מאושפזים - במקרים מיוחדים

כניסה למערכת

שלום, אורח