תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד


​גב' ליודמילה קרגנבילד - ראש התוכנית האקדמית וחטיבת סיעוד המבוגר

דוא"ל  ludmilak@tlvmc.gov.il 


תפקידים בביה"ס

ראש חטיבת סיעוד המבוגר - כירורגי (סגל אקדמי).
מרכזת תוכנית אוניברסיטאית להסבת אקדמאים לתואר ראשון בסיעוד ותואר אח/ות מוסמך/ת.
מורה ומדריכה קלינית בחטיבת סיעוד המבוגר.

מרכזת סמינר מחקר ותוכנית ייחודית.


השכלה

2018-היום - PHD - רפואה מחקר, אוניברסיטת תל אביב.

2012-2015: תואר שני בבריאות הציבור (MPH), הפקולטה לרפואה, מסלול עם תיזה, אוניברסיטת תל אביב.

2011-2007: תואר ראשון בסיעוד (B.A), התכנית הכללית, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב- במסגרת בית הספר לסיעוד ע"ש שיינברון, מרכז רפואי ת"א ע"ש סוראסקי.


התמחות

כירורגית כללית.


השתלמויות

2017-2016: קורס רהנחיית קבוצות במסגרת ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש שיינברון.

2016: קורס רפואה אינטגרטיבית וקורס טיפוך במטופלים עם סטומה, במסגרת ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש שיינברון.

2014:  סמינר "להיות מרצה מצוין", מכללת גישות.

2012: קורס הדרכה קלינית, ביה"ס האקדמי לאחיות "שיינברון".


ניסיון קליני

2014 עד היום: מרכזת תכנית אוניברסיטאית להסבת אקדמאים לתואר ראשון בסיעוד ותואר אחות מוסמכת.

2013: ראש חטיבת סיעוד המבוגר.

2013 עד היום: מורה ומדריכה קלינית בחטיבת סיעוד המבוגר.

2011 עד היום: אחות מוסמכת ומדריכה קלינית במחלקה כירורגיה כללית, בית חולים איכילוב.


ניסיון אקדמי

2014 עד היום: מרכזת תכנית אוניברסיטאית להסבת אקדמאים לתואר ראשון בסיעוד ותואר אחות מוסמכת.

2013 עד היום: מורה ומדריכה קלינית בחטיבת סיעוד המבוגר.

מרכזת קורס תהליך סיעודי.

מנחה בתכנית ייחודית-Case management.

מנחה בסמינר קליני.
תפריט ניווט תחתון