תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים


רקע

תחום הפריון הוא מהתחומים הרגישים, המורכבים ובעלי החשיבות המרובה ביותר בחייהם של בני האדם. השלכותיה של סוגיית אי פריון נוגעות בכל תחומי החיים של בני הזוג ומשפיעות על יחסיהם הבין אישיים, הזוגיים והחברתיים ונטועות היטב ברקע התרבותי השונה של כל מטופלת ומטופל.
במקביל, זהו תחום מורכב רפואית שקצב התפתחותו מהיר ביותר, ואשר משיק לתחומים רבים הנמצאים בחזית הטכנולוגיה המחקרית בעולם הרפואי-טכנולוגי: מטיפולים קליניים חדשים, דרך מהפכות במעבדות האמבריולוגיות וכלה בפריצות דרך בתחומי הגנטיקה והאבחונים הטרום הריוניים.
בישראל תופס נושא הפוריות מקום מרכזי ומיוחד בסדר היום, ומספרם היחסי של טיפולי הפוריות לנפש הוא מהגבוהים בעולם. לפיכך, חשוב כי אחיות ואחים המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בתחום מורכב זה ילמדו להכיר את פניה השונים של אי הפוריות ואת מגוון הכלים העומדים לרשותנו כמטפלים על מנת להתמודד עם סוגייה זו.
 

מטרות הקורס

  • להעלות את המודעות לייחודיות הטיפול באישה ובזוג הבלתי פורה.
  • לזהות ולאתר אוכלוסיות בסיכון ומצבים בריאותיים בעלי פוטנציאל השפעה על פוריות האישה ו/או הגבר.
  • להכיר את הפיזיולוגיה הבסיסית של המערכת האנדוקרינולוגית של הרבייה, ההתפתחות המינית והפתופיזיולוגיות השונות הכרוכות בה.
  • להכיר את המגוון הרחב של הפרעות בפריון ודרכי ההתמודדות הרפואית איתן.
  • להכיר את מגוון ההיבטים האחרים של ההתמודדות עם אי פוריות ולרכוש כלים להתמודד איתם.
  • לרכוש כלים להדרכה וייעוץ מבוססי ידע.


שיטות הוראה

הרצאות פרונטליות, סדנאות, ניתוחי אירועים, סרטים והצגות מקרים מהשטח.
 

תנאי קבלה

מיועד לאחיות ואחים מוסמכים.


משך לימודים

112 שעות- קורס בוקר יום בשבוע.


תאור תעודה/תואר

לאחר סיום הקורס, תוגש בקשה לאישור לגמול השתלמות במנהל הסיעוד משרד הבריאות.

מועדי רישום

לגבי מועד ההרשמה, הודעה תפורסם בהמשך

לפרטים והרשמה

 

להוספה לרשימת ההמתנה לקורס הבא ניתן לפנות במייל

 Rivkaf@tlvmc.gov.il

או באמצעות טופס צור קשר

פתיחת הלימודים מותנית במספר הנרשמים, כפי שייקבע על ידי מנהל הסיעוד.

תפריט ניווט תחתון