תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

תיאור תחומי הפעילות של המרכז הרפואי: 

המרכז הרפואי תל-אביב  הינו בית החולים השני בגודלו במדינת ישראל, המשרת את כל אוכלוסיית המטרופולין של המדינה, הכוללת יותר ממיליון איש הנכנסים לעיר מידי יום למטרות עבודה, בילוי ועסקים.
המרכז הרפואי תל-אביב, הינו בית-חולים ממשלתי עירוני, המאגד בתוכו ארבעה בתי חולים: בית החולים הכללי "איכילוב", ביה"ח "ליס" ליולדות ונשים, ביה"ח "דנה-דואק" לילדים וביה"ח השיקומי ע"ש אידה סוראסקי.
המרכז הרפואי תל-אביב משמש, בנוסף להיותו בית החולים של העיר תל-אביב, גם כמרכז-על (Referral Center) בתחומי הכירורגיה הכללית והאונקולוגיה; טראומה; השתלות; אורתופדיה לסוגיה – מבוגרים, ילדים ואורתופדיה אונקולוגית; א.א.ג - ראש-צוואר; נוירוכירורגיה; קרדיולוגיה; נוירולוגיה; עור ומין; עיניים; כירורגיה פלסטית ומיקרוכירורגיה; גסטרואנטרולוגיה, גנטיקה; רפואה גרעינית ועוד.

בעלי תפקידים בכירים:


חברי הנהלה: 
 • מנכ"ל המרכז הרפואי תל אביב – פרופ' רוני גמזו
 • משנה רפואי למנכ"ל וסמנכ"ל לענייני רופאים – ד"ר פייר גיל
 • משנה למנכ"ל המרכז הרפואי, לוגיסטיקה ותשתיות – מר אשר מזרחי 
 • סמנכ"ל כלכלה רפואית ומנכ"ל תאגיד הבריאות, המרכז הרפואי ת"א –  מר סופר אילן
 • סמנכ"ל תפעול רפואי – גב' סספורטס רות
 • מנהלת הסיעוד- גב' עוזיאל אתי
 • סמנכ"ל שיווק ושירות- גב' שמר אביבה
 • סמנכ"ל מערכות מידע ותפעול - ד"ר סייג אסתר 
 • סמנכ"ל משאבי אנוש- מר שמלו שבי 
 • סמנכ"ל מחקר, פיתוח וחדשנות- פרופ' אלי שפרכר 
 • מנהלת המערך לבטיחות המטופל- דר' חגית פדובה
 • סמנכ"ל המרכז הרפואי, מנהל רפואי בתאגיד הבריאות, מנהל ביה"ח השיקומי- פרופ' שפירא יצחק
 • יועצת ראשית בכירה למנכ"ל – גב' נאוה אשכנזי 


מנהלי מחלקות והיחידות הרפואיות המרכזיות בביה"ח: 
 • מחלקה לרפואה דחופה- ד"ר טרוצקי דניאל
 • המערך האונקולוגי, מרכז הסרטן- פרופ' וולף עידו
 • המערך ההמטולוגי- פרופ' אביבי עירית
 • מנהל האגף הפנימי- פרופ' הרשקוביץ רמי
 • ביה"ח "דנה דואק" לילדים- פרופ' מנדל דרור
 • החטיבה הכירורגית- פרופ' יוסף קלאוזנר
 • המערך הקרדיולוגי- פרופ' בנאי שמואל
 • ביה"ח "ליס" לנשים ויולדות- פרופ' יוגב יריב

דרכי התקשרות עם המרכז הרפואי: 

 • מרכזיה –טל' מס'  03-6974444
 • מוקד מידע וזימון תורים- 03-6974000, טופס באתר למילוי פרטים להשארת בקשה לזימון תור.
 • רשומות רפואיות – פנייה לקבלת רשומה רפואית בפקס: 03-6925776, דוא"ל: mdrc-info@tlvmc.gov.il, דואר: רח' ויצמן 6 ת"א. 
 • לפניות של עורכי דין: פקס: 03-6972416, יש לצרף טופס ויתור סודיות רפואית, טל' לפרטים נוספים: 03-6973224.
 • פניות הציבור- טופס באתר למילוי פרטים להגשת פנייה לפניות הציבור
 • חופש המידע- הממונה על העמדת מידע לציבור לפי חוק בחטיבת המרכזים הרפואיים חופש המידע היא עו"ד טליה בן אבי- שטיינברג טל': 02-5082535 דוא"ל:  Meida-med-cen@MOH.GOV.IL

סקירת עיקרי פעילות המרכז הרפואי בשנת 2018: 

 • מס' מיטות פעילות ברישיון (כולל אשפוז יום) נכון ליום 31.12.18 – 1,170
 • מספר ימי אשפוז במחלקות הכלליות –  198,191
 • אחוז תפוסה בתקן במחלקות הכלליות – 118.3%
 • מספר ימי שהייה ממוצעת באשפוז במחלקות הכלליות –  5.0
 • סה"כ מספר ביקורים במרפאות ומכונים –   1,359,154
 • סה"כ ביקורים במחלקה לרפואה דחופה (מיון) – 207,842 ביקורים (מתוכם 137,948 במלר"ד)    
 • מספר לידות חי –  11,989
 • סה"כ ניתוחים – 35,893

סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית המתוכננת בשנת 2019:

 • פתיחת מחלקה חדשה לכירורגית לב חזה
 • הקמת מחלקה ושירות לאשפוז אלקטיבי קצר
 • הקמת מכון שינה חדש
 • הקמת המערך לניתוחים מוזמנים
 • השלמת שירות האשפוז האישי ליולדת.

רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות הציבורית פרסמה בשנה החולפת:

באתר האינטרנט של ביה"ח מרוכז מידע על שירותי המרכז הרפואי למטופלים ולמבקרים: מידע מלא כולל פרטי קשר, ושעות קבלה וביקור לכל היחידות הרפואיות, דרכי התקשרות, דרכי הגעה והתמצאות, אמצעי קביעת תור, פניות ציבור ורשומות רפואיות, סידורי נגישות, תרגום ודת, זכויות מטופל ומיצוי זכויות. 
מידע על מגוון שירותים במתחם ביה"ח: יד שרה, מוקדי קופות חולים וצה"ל, שירותי סיעוד ואמבולנסים פרטיים, עזר מציון ויד שרה. המידע באתר מוצג ב- 4 שפות: עברית, אנגלית, רוסית וערבית. 

תקציב המרכז הרפואי לשנת 2018: 

נושאתקציב שנתיביצוע בפועלהפרש
הכנסות1,783,450-1,783,451-1.00
שכר1,529,1371,529,1307.00
קניות492,348492,33513.00פריסת מיטות ברישיון המרכז הרפואי לפי מחלקות, נכון ליום 31.12.18: 


 • אגף כירורגי – 433 מיטות
 • אגף פנימיות (א'-י' וגריאטרית)- 335 מיטות 
 • נשים ויולדות – 285 מיטות
 • אגף ילדים- 108 מיטות

  סה"כ מיטות בביה"ח- 1,497 מיטות. 

המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בהנחיות מנהליות הכתובות שלפיהן המרכז הרפואי פועל, כאמור בסעיף 6 לחוק חופש המידע:

המרכז הרפואי פועל כמתחייב מהנחיות ונהלי משרד הבריאות הבאים לידי ביטוי בין היתר בחוזרי מנכ"ל. 
נהלים וחוזרים אלה ניתן למצוא באתר הרשמי של משרד הבריאות: http://www.health.gov.il
קישור לחוקים עליהם אחראי משרד הבריאות ניתן למצוא בקישור הבא של מאגר החקיקה הלאומי:
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawLaws.aspx?t=lawlaws&st=lawlawsvalidity&cm=19&lv=6079

תיאור ומטרות של מאגרי המידע של המרכז הרפואי, הרשומים פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981:

רשימת מאגרי המידע 

שם המאגר

מאגר קלינימאגר אדמיניסטרטיבימאגר כח אדם
תיאור המאגר ומטרתומאגר קליני + מתן שירותים רפואיים ופארא-רפואיים  + גבייה + מחקרמאגר לצרכים אדמיניסטרטיביים ותפעוליים של ביה"ח מאגר כח-אדםדיווח הממונה על חופש המידע לפי תקנה 7 לתקנות חופש המידע, התשנ"ט – 1999: 

במהלך שנת 2018 (עד ליום 31.12.18) נתקבלו במרכז הרפואי 18 בקשות על בסיס חוק חופש המידע. כמו כן, נתקבלו במהלך שנה זו (עד 15.11.18)  11,820 פניות במסגרת תחום "פניות הציבור". 

קרנות ומלגות שבמימון הרשות הציבורית: 

חלוקת מלגות תוך ארגונית לרופאים עפ"י קריטריונים של הצטיינות קלינית. תפריט ניווט תחתון