תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

דין וחשבון שנתי לשנת 2019

 1. המרכז הרפואי תל אביב (בי"ח איכילוב)
  פירוט מבנה המרכז הרפואי:

תרשים מבנה ארגוני 

[לפי סעיף 5 לחוק חופש המידע התשנ"ח 1998 (להלן – חוק חופש המידע)

הנהלת המרכז הרפואי: 

 • מנכ"ל המרכז הרפואי תל אביב – פרופ' רוני גמזו
 • משנה רפואי למנכ"ל וסמנכ"ל לענייני רופאים – ד"ר פייר גיל
 • סמנכ"ל לוגיסטיקה ותשתיות – מר אשר מזרחי
 • סמנכ"ל כלכלה רפואית  –  מר סופר אילן
 • סמנכ"ל תפעול רפואי – גב' סספורטס רות
 • סמנכ"ל הסיעוד- גב' עוזיאל אתי
 • סמנכ"ל משאבי אנוש- מר שמלו שבי
 • סמנכ"ל מחקר, פיתוח וחדשנות- פרופ' אלי שפרכר
 • סמנכ"ל מערכות מידע- ד"ר אסתי סייג
 • סמנכ"ל מרפאות- פרופ' יצחק שפירא
 • סמנכ"ל לקוחות- גב' חגית קמין
 • סמנכ"ל איכות ובטיחות הטיפול- ד"ר חגית פדובה

מנהלי מחלקות והיחידות הרפואיות המרכזיות בביה"ח:

 1. המחלקה לרפואה דחופה
 2. המערך האונקולוגי, מרכז הסרטן- פרופ' וולף עידו
 3. המערך ההמטולוגי- פרופ' אביבי עירית
 4. מנהל האגף הפנימי- פרופ' רמי הרשקוביץ
 5. ביה"ח "דנה דואק" לילדים- פרופ' מנדל דרור
 6. החטיבה הכירורגית-  דר' עידו נחמני וד"ר גיא להט
 7. המערך הקרדיולוגי- פרופ' בנאי שמואל
 8. ביה"ח "ליס" לנשים ויולדות- פרופ' יוגב יריב

2. תיאור תחומי הפעילות של המרכז הרפואי:

המרכז הרפואי תל-אביב  הינו בית החולים השני בגודלו במדינת ישראל, המשרת את כל אוכלוסיית המטרופולין של המדינה, הכוללת יותר ממיליון איש הנכנסים לעיר מידי יום למטרות עבודה, בילוי ועסקים.
המרכז הרפואי תל-אביב, הינו בית-חולים ממשלתי עירוני, המאגד בתוכו ארבעה בתי חולים: בית החולים הכללי "איכילוב", ביה"ח "ליס" ליולדות ונשים, ביה"ח "דנה-דואק" לילדים וביה"ח השיקומי ע"ש אידה סוראסקי.

המרכז הרפואי תל-אביב משמש, בנוסף להיותו בית החולים של העיר תל-אביב, גם כמרכז-על (Referral Center) בתחומי הכירורגיה הכללית והאונקולוגיה; טראומה; השתלות; אורתופדיה לסוגיה – מבוגרים, ילדים ואורתופדיה אונקולוגית; א.א.ג - ראש-צוואר; נוירוכירורגיהקרדיולוגיה; נוירולוגיה; עור ומין; עיניים; כירורגיה פלסטית ומיקרוכירורגיה; גסטרואנטרולוגיה, גנטיקה; רפואה גרעינית ועוד.

3. דרכי התקשרות עם המרכז הרפואי וקבלת מענה:

  פניות הציבור- קיים טופס באתר למילוי פרטים להגשת פנייה לפניות הציבור.

 כתובת מייל: PNIOT@TLVMC.GOV.IL  , טל': 03-6974730, פקס: 03-6947594

  חופש המידע- הממונה על העמדת מידע לציבור לפי חוק חופש המידע היא עו"ד סיגל רביע יועמ"ש המרכז הרפואי,
טל': 03-6974728 דוא"ל: HOFESH.MEIDA@TLVMC.GOV.IL

מרכזיה –טל' מס'  03-6974444

מוקד מידע וזימון תורים- 03-6974000, טופס באתר למילוי פרטים להשארת בקשה לזימון תור.

רשומות רפואיות – פנייה לקבלת רשומה רפואית בפקס: 03-6925776,        
דוא"ל: mdrc-info@tlvmc.gov.il,  דואר: רח' ויצמן  6 ת"א.

לפניות של עורכי דין: פקס: 03-6972416, יש לצרף טופס ויתור סודיות רפואית, טל' לפרטים נוספים: 03-6973224.

מרכז שירות ומיצוי זכויות: מרכז מיצוי הזכויות הינו מיזם משותף עם משרד הבריאות והמשרד לשוויון חברתי, אשר נותן מענה למטופלים ובני משפחותיהם בכל הנוגע לזכויות הנובעות משינוי במצב הבריאותי.

יחידת סגולה (סיוע לאזרחים ותיקים)- טל': 03-6947680, דוא"ל: sgula@tlvmc.gov.il 

מרכז זכויות - טל': 03-6947888, דוא"ל: zchuiot.sourasky@tlvmc.gov.il


4. יחידות במרכז הרפואי הנותנות שירות לאזרח, פריסתן הגיאוגרפית וכן מענים ודרכי התקשרות עם כל סניפי היחידות:

אין יחידות

5. סקירת עיקרי פעילות המרכז הרפואי בשנת 2019: 
סה"כ  מיטות:
אגף כירורגי – 433 מיטות
אגף פנימיות (א'-י' וגריאטרית)- 335 מיטות
נשים ויולדות – 285 מיטות
אגף ילדים- 108 מיטות
סה"כ מיטות בביה"ח- 1,497 מיטות
מס' מיטות פעילות ברישיון (כולל אשפוז יום) נכון ליום 31.12.19– 1,171
מספר ימי אשפוז במחלקות הכלליות –  511,965
אחוז תפוסה בתקן במחלקות הכלליות – 119.78%
מספר ימי שהייה ממוצעת באשפוז במחלקות הכלליות –  3.64
סה"כ מספר ביקורים במרפאות ומכונים –   1,448,075
סה"כ ביקורים במחלקה לרפואה דחופה (מיון) – 211,929 ביקורים (מתוכם 137,151 במלר"ד)    
מספר לידות חי –  12,758
סה"כ ניתוחים – 36,520  

יצירת חווית מטופל מצוינת, אנושית ושוויונית המציבה את המטופל כאדם במרכז; 
הגדלת זכות הבחירה במחלקה ובמנתח; הקטנת האשפוז בפרוזדורים בפנימיות;  שיפור התקשורת בין סקטורים בטיפול בחולים; העצמת החולה ומשפחתו על ידי שיפור מתן המידע; שירות, כבוד, רגישות וחמלה. 

פיתוח, קידום וחיזוק התשתית הניהולית: 
העצמת מנהלים בהתבסס על תוצאות סקר, תוך בחינת יעדם לטווח ארוך; שיפור התשתיות קיום פורומים ניהוליים; מתן דגש על יעילות תפעולית; הגדרת מבנה ארגוני ברור; בניית מסלולי קידום ועתודה ניהולית; העצמת האיתנות הפיננסית. 

טיפוח, שימור והעצמת ההון האנושי במרכזים הרפואיים: 
שיפור מחזור חיי העובד בארגון- קליטה, רווחה ופרישה; פיתוח והכשרת העובדים; פיתוח והעצמת המנהלים; עובדים טובים יותר; העצמת הלכידות הארגונית ותחושת השייכות והמחויבות של כלל אנשי הארגון; תרבות ארגונית של אמון ותמיכה במנהל ובעובד; מילוי משימות הארגון תוך עבודת צוות מלוכדת. 

פיתוח, קידום וחיזוק התשתיות הפיזיות והכלכליות: 
מעורבות פעילה בבריאות תושבי תל אביב והסביבה; מעורבות לאומית לשיפור מערכת הבריאות בישראל; שיתופי פעולה עם מרכזים רפואיים וארגוני בריאות בעולם; 

קידום חדשנות ומחקר:

מובילות במתן טיפול רפואי מצוין, מתקדם ובטוח; מרכז ארצי ובינלאומי לטיפול בחולים המורכבים ביותר; מרכז לרופאים הטובים ביותר בישראל; הובלה במחקר פיתוח ויזמות רפואית; הצטיינות בהוראה והכשרת הדור הבא ל הצוות הרפואי; הובלה ובולטות בחדשנות טכנולוגית.

6. סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית המתוכננת בשנת 2020: 
ביה"ח זכה ברישיון לאומי ויחיד להקמת המרכז הראשון בישראל לטיפול בחולי סרטן באמצעות קרינת פרוטונים. הקמת המרכז לטיפול בקרינת פרוטונים תקל על חולים רבים, הנאלצים לקבל את הטיפול בחו"ל. המרכז יוקם בשטח הדרומי בקמפוס ביה"ח והקמתו תמומן מכספי תרומות ומקורות נוספים.
הקמת חברת חדשנות בביה"ח- ביה"ח השיק לאחרונה חברת חדשנות אשר תשתף פעולה עם התעשייה. החברה הנקראת ICHILOV TECH הוקמה במטרה לבסס את המובילות של בית החולים כשותף מועדף לתעשייה הטכנולוגית. החברה תהווה את צינור הפעילות המרכזי לפיתוחים משותפים למציאת פתרונות טכנולוגיים רפואיים, על בסיס תגליות של הסגל הרפואי והמחקרי של ביה"ח. 

7. תקציב המרכז הרפואי לשנת 2019 ופירוט הוצאות בשנה החולפת

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/government-ministries-budget?skip=0&limit=10&office=23

8. פירוט הוצאותיו של המרכז הרפואי בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב

https://mof.gov.il/AG/BudgetExecution/Pages/PublicaticountantGeneral.aspx

9. תקציב המרכז הרפואי לשנה הנוכחית 2020- טרם נקבע.

https://www.gov.il/he/departments/topics/subject-state-budget


10. רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות הציבורית פרסמה בשנה החולפת:

באתר האינטרנט של ביה"ח מרוכז מידע על שירותי המרכז הרפואי למטופלים ולמבקרים: מידע מלא כולל פרטי קשר, ושעות קבלה וביקור לכל היחידות הרפואיות, דרכי התקשרות, דרכי הגעה והתמצאות, אמצעי קביעת תור, פניות ציבור ורשומות רפואיות, סידורי נגישות, תרגום ודת, זכויות מטופל ומיצוי זכויות.
מידע על מגוון שירותים במתחם ביה"ח: יד שרה, מוקדי קופות חולים וצה"ל, שירותי סיעוד ואמבולנסים פרטיים, עזר מציון ויד שרה. המידע באתר מוצג ב- 4 שפות: עברית, אנגלית, רוסית וערבית.
בשנה החולפת לא פורסם מידע באמצעות עלונים ו/או חוברות.

דיווח הממונה על חופש המידע לפי תקנה 7 לתקנות חופש המידע, התשנ"ט – 1999:

במהלך שנת 2019 (עד ליום 31.12.19) נתקבלו במרכז הרפואי 18 בקשות על בסיס חוק חופש המידע. כמו כן, נתקבלו במהלך שנה זו (עד 22.01.20) 17,962 פניות במסגרת תחום "פניות הציבור".

11. המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בהנחיות מנהליות הכתובות שלפיהן המרכז הרפואי פועל, כאמור בסעיף 6 לחוק חופש המידע:

המרכז הרפואי פועל כמתחייב מהנחיות ונהלי משרד הבריאות הבאים לידי ביטוי בין היתר בחוזרי מנכ"ל.

נהלים וחוזרים אלה ניתן למצוא באתר הרשמי של משרד הבריאות     

קישור לחוקים עליהם אחראי משרד הבריאות ניתן למצוא בקישור הבא של מאגר החקיקה הלאומי

12.תיאור ומטרות של מאגרי המידע של המרכז הרפואי, הרשומים פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981:


13.קרנות ומלגות שבמימון הרשות הציבורית:

חלוקת מלגות תוך ארגונית לרופאים עפ"י קריטריונים של הצטיינות קלינית.

14.תמיכות שנתן המרכז הרפואי למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם – אין. 

תפריט ניווט תחתון