תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

דניאל סטוקי

קורות חיים

השכלה

ביה"ס לרפואה: 1994-1999 The Karolinska Institute, Sweden
הרדמה
הרדמה
הרדמת ילדים 2012 עד 2013
כאב ילדים 2013 עד 2014
1999 עד 2000 רופא מחלקת הרדמה וטיפול נמרץ בבית חולים בשוודיה
2001 עד 2002 סטאג׳ בבית חולים בשוודיה 
2002 עד 2003 רופא מחלקת הרדמה וטיפול נמרץ בבית חולים בשוודיה
2004 עד 2011 התמחות בהרדמה מחלקת הרדמה כאב וטיפול נמרץ במרכז רפואי ת״א
2007 עד 2008 שרות חובה בצה״ל כרופא 2007 עד 2008
2001 עד 2012 רופא בכיר, מחלקת הרדמה כאב וטיול נמרץ במרכז הרפואי ת״א 
מ - 2014 רופא בכיר, מחלקת הרדמה כאב וטיפול נמרץ במרכז הרפואי ת״א
בוחן בבחינות הארציות בהרדמה מ2015
טיוטור לסטודנטים לרפואה בסבב הרדמה 2015
4  הצגות בכנסים מדעיים
2  פרסומים מקצועיים
הר״י
החברה הישראלית להרדמה
החברה האירופאית להרדמה
החברה האמריקאית להרדמת ילדים
החברה האמריקאית לכאב ילדים
הרדמת ילדים.
טיפול בכאב אקוטי אצל ילדים.
טיפול בכאב כרוני אצל ילדים.

תפריט ניווט תחתון