תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

שאול שרייבר

קורות חיים

השכלה

ביה"ס לרפואה של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים (B.Med.Sci.)
הפקולטה לרפואה של פרארה, איטליה (M.D.)
המחלקה לפסיכיאטריה, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה עין כרם, ירושלים 
פסיכיאטריה

קורס הכשרה לטיפול ב- Acute Stress Disorder) ASD) בבי"ח כללי, משרד הבריאות, המרכז הקהילתי למניעת דחק ו-  UJA Federation of New York
קורס Good Clinical Practices) GCP) לחוקרים קליניים, ACRP, המרכז הרפואי "שיבא", תה"ש
קורס הכשרה לטיפול ב- Eye Movement Desensitization and Reprocessing) EMDR), ירושלים
קורס הכשרה והדרכה לטיפול בהיפנוזה, מכון "מעוף" להכשרה אינטגרטיבית והמחלקה לפסיכיאטריה, הדסה עין כרם, ירושלים
קורס הכשרה לטיפול ב- Flooding therapy for PTSD, המרכז למחקר של דחק טראומתי, .Veterans Administration (V.A.) Medical Center, Manchester, N.H, USA

2002 - מנהל רפואי, מרפאת אדלסון למחקר וטיפול בנפגעי סמים, המרכז הרפואי ת"א 
2001  - מנהל שרות הייעוץ הפסיכיאטרי במרכז הרפואי ת"א
1997-2001 – רופא בכיר, מחלקה פסיכיאטרית ג', "שיבא", תה"ש
1993-2001 – פסיכיאטר היחידה הנוירופסיכולוגית לטיפול ושיקום (ת"א, ירושלים וב"ש)
1992-1997 – אחראי על האשפוזים, המחלקה לפסיכיאטריה, הדסה עין כרם, ירושלים
1991         – מדעי יסוד, המרכז לטראומה נפשית, הדסה עין כרם, ירושלים
1990         – מתמחה ברוטאציה, מחלקה סגורה, ביה"ח הפסיכיאטרי "טלביה", ירושלים
1987-1992 – התמחות, המחלקה לפסיכיאטריה, הדסה עין כרם, ירושלים

מאז שנת 2015 - פרופ מן המניין, החוג לפסיכיאטריה הפקולטה לרפואה "סאקלר", אוניברסיטת ת"א
2007-2015  - פרופ' חבר, החוג לפסיכיאטריה הפקולטה לרפואה "סאקלר", אוניברסיטת ת"א
2007-2013  - חבר, ועדת מענקי מחקר, הפקולטה לרפואה "סאקלר", אוניברסיטת ת"א
מאז שנת 2007  - חבר, ועדת הבריאות האוניברסיטאית, אוניברסיטת ת"א
מאז שנת 2007  - חבר, ועדה לעבודות גמר, הפקולטה לרפואה "סאקלר", אוניברסיטת ת"א
מאז שנת 2007  - חבר, ועדת הלסינקי המוסדית, המרכז הרפואי ת"א
2002-2007 – מרצה בכיר, החוג לפסיכיאטריה הפקולטה לרפואה "סאקלר", אוניברסיטת ת"א
1998-2002 – מרצה, החוג לפסיכיאטריה הפקולטה לרפואה "סאקלר", אוניברסיטת ת"א
1995-1998 – מרצה, החוג לפסיכיאטריה הפקולטה לרפואה של הדסה והאוניברסיטה העברית, ירושלים
1992-1995 – מדריך, החוג לפסיכיאטריה הפקולטה לרפואה של הדסה והאוניברסיטה העברית, ירושלים

ניסיון הוראה:

מאז שנת 1998 – סטודנטים לרפואה שנה ה', הפקולטה לרפואה "סאקלר", אוניברסיטת ת"א
1998-2004     – סטודנטים לסיעוד שנים ג', ד', הפקולטה לרפואה "סאקלר", אוניברסיטת ת"א
מאז שנת 1997 – סטודנטים לרפואה "תוכנית ניו יורק" שנה ג', הפקולטה לרפואה "סאקלר", אוניברסיטת ת"א

1994-1997 – רוקחים, לימודי המשך ברוקחות, ביה"ס לרוקחות, הפקולטה לרפואה של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים
1994-1997 – סטודנטים לרוקחות שנה ד', ביה"ס לרוקחות, הפקולטה לרפואה של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים
1993-1997 – סטודנטים לסיעוד שנים ג', ד', ביה"ס לסיעוד ע"ש הנריאטה סאלד, הפקולטה לרפואה של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים
1993-1995 – המכון ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים
1987-1997 – סטודנטים לרפואה שנה ה', הפקולטה לרפואה של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים

כ- 200 הצגות בכנסים מדעיים

כ- 150 פרסומים מדעיים

רשימת הפרסומים כפי שמופיעה באתר PubMed

2002 - International Society for Neuroimaging in Psychiatry) ISNIP)

2001 - Israel Society of Palliative Care) ISPC)

1996 - American Neuropsychiatric Association) ANPA)

1995 - Israel Sleep Research Society) ISRS)

1995 - European College of Neuropsychopharmacology) ECNP)

1994 - The Israeli Society for Biological Psychiatry) ISBP)

1994 - International Association for the Study of Pain) IASP)

1990 - Israel Pain Association) IPA)

1989 – 1992 the International Society for Traumatic Stress Studies) ISTSS)

1986 - Israel Medical Association

נוירופסיכיאטריה: תסמונת נפשית בתר-חבלתית (PTSD); חבלת ראש מזערית (mTBI); כאב; שינה; מחלת התמכרויות

2015 - יו"ר הוועדה הממלכתית למניעת סימום בספורט, הוועד האולימפי בישראל

תפריט ניווט תחתון