תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

זיוה בביוף

קורות חיים

השכלה

1981-1984 ביה"ס לסיעוד ע"ש י.זיידה מרכז רפואי בני ציון

1986-1989 השלמה לתואר ראשון בסיעוד-אוניברסיטת תל אביב

1990-1991 קורס טיפןל נימרץ משולב-ביה"ס ע"ש שיינברון

1994-1995 תואר שני במינהל שרותי בריאות-המכללה לישראל

1984-1986 אחות חיילת-בסיס גדנ"ע נורית ומחלקה נוירוכירורגית, ביה"ח רמב"ם.

1986-1987 אחות צוות, המחלקה הנוירוכירורגית, המרכז הרפואי ת"א.

1987-1992 סגנית אחראית, המחלקה הנוירוכירורגית, המרכז הרפואי ת"א.

1992-1993 אחות אחראית המחלקה הנוירוכירורגית, המרכז הרפואי ת"א.

1993-1994 אחות צוות מחלקת ניתוחי יום-קבלה והתעוררות.

1994-        אחות אחראית מחלקת ניתוחי יום-קבלה והתעוררות.

תפריט ניווט תחתון