תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

מירי אטיאס שרביט

קורות חיים

השכלה


2003 בית ספר לסיעוד ע"ש שיינברון. - 2001
.GCP 2017 קורס

2010- אחות במחלקה ניורוכרוגית במרכז הרפואי ת״א. 1986
2011 אחות מלר״מ במרכז הרפואי ת״א. - 2010
2017 אחות במחלקה ניורוכרוגית במרכז הרפואי ת״א. - 2011
2018 אחות מתאמת נוירוכרוגית. - 2017
2019 אחות מתאמת נוירוכרוגית תפקודית/ניורומודולציה. - 2018


תפריט ניווט תחתון