תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

רוצה לדעת עוד?

שם מלא {{ClubFormCtrlAlias.ValidationObj.required}}

שם מלא - {{ClubFormCtrlAlias.ValidationObj.textBoxChars}}

שם מלא - {{ClubFormCtrlAlias.ValidationObj.inputToShort}}

שם מלא - {{ClubFormCtrlAlias.ValidationObj.ContactNameTooLong}}

{{500 - ClubFormCtrlAlias.MailContactUS.Description.length}} תוים נשארו מתוך 500

קצת על סיבת הפניה {{ClubFormCtrlAlias.ValidationObj.required}}

קצת על סיבת הפניה - {{ClubFormCtrlAlias.ValidationObj.FreeText}}

קצת על סיבת הפניה - {{ClubFormCtrlAlias.ValidationObj.inputToShort}}

קצת על סיבת הפניה - {{ClubFormCtrlAlias.ValidationObj.DescriptionTooLong}}

{{ClubFormCtrlAlias.ServiceMsgResponse}}
 

​המרכז הרפואי ת"א מפעיל בנק רקמות (מאגר הדגימות המוסדי) המיועד לצרכי מחקר. בנק רקמות זה הינו אחד מארבעת המאגרים המוסדיים שמרכיבים את מאגר הדגימות הלאומי (המרכז הרפואי ת"א, הדסה, שיבא ורמב"ם). מאגר הדגימות הלאומי ישמש את החוקרים הפועלים במסגרת המרכז הרפואי ת"א וחוקרים מרחבי הארץ בתהליך מובנה ומבוקר בהנהלתו ובפיקוחו של משרד הבריאות, תחת אישור של ועדת הלסינקי המוסדית. 

מאגר הדגימות המוסדי (בנק הרקמות) מאפשר גישה נוחה לדגימות ביולוגיות ונתונים קליניים רלוונטיים, הנדרשים למחקר בסיסי מבוקר, למחקרים וגילויים מדעיים ברמה גנומית, פרוטאומית ומולקולרית, בתחומי מחלות הסרטן ומחלות אחרות, באמצעות איסוף ואחסון של דגימות ביולוגיות איכותיות ומאופיינות היטב, עבור קהילת החוקרים. המאגר יתמקד בדגימות ביולוגיות מחולי סרטן ובאיסוף מבחר דגימות מאותו התורם/ת הכוללות: רקמה ממקור גידולי, רקמה לא גידולית ממקור סמוך לגידול, תוצרי דם (סרום, פלסמה ותאי דם לבנים-WBC), רקמות מקובעות ומשוקעות בפרפין (FFPE), מידע אפידמיולוגי, פתולוגי וקליני הכוללים טיפול מעקב ותוצאים רלוונטיים. המאגרים יפעלו בהתאם לעקרונות בינלאומיים מקובלים, ובפרט אלה שהתווה ה-OECD לבנק רקמות ומאגר מידע לצרכי מחקר, באופן שיאפשר השתלבות המאגר בביו-בנקים הבינלאומיים.

חולים הצפויים לעבור פרוצדורה רפואית להסרת גידול יאותרו ע"י צוות בנק הרקמות (מאגר הדגימות המוסדי). החולים יקבלו הסבר מקיף על מאגר הדגימות, ועל השימושים המחקריים האפשריים. חולים שיסכימו, יחתמו על "טופס הסכמה מדעת". רקמת הגידול שתוסר בניתוח תועבר אל הפתולוגיה לצורך אבחנה רפואית, שאריות הרקמה שאינן דרושות לאבחנה רפואית (שאריות רקמה אלו בדר"כ מושמדות) יעברו עיבוד מיידי וישמרו במיכלי האכסון של בנק הרקמות.

חוקרים שיבקשו להשתמש בדוגמאות הקיימות במאגר לצורכי מחקר, יידרשו להגיש בקשה לוועדת הלסינקי. רק חוקרים שמחקרם יאושר ע"י הוועדה המדעית, יקבלו גישה לדגימות הקיימות במאגר הגידולים המוסדי. החוקרים יהיו פטורים מהחתמה על הסכמה מדעת וגיוס חולים (יתבצע ע"י צוות המאגר).

טפסים והנחיות להגשת בקשה לשימוש בדוגמאות המאגר

להלן העקרונות לשימוש בדגימות ביולוגיות ומידע קליני שמקורם במאגר המוסדי והארצי, למטרות מחקר.

חוקר/צוות מחקר יגיש בקשה לקבלת דגימות באמצעות טופס Specimens Request Form.
יש לצרף לבקשה אישורי אתיקה (אישור מוועדת הלסינקי) לקיום המחקר שבגינו מבוקשות הדגימות.
במקרים בהם צוותי מחקר שונים יגישו בקשות המתחרות על אותן דגימות, בסמכות הוועדה להחליט איך לחלק את הדגימות או תוצרים בין צוותי המחקר.
במידת הצורך תבקש הוועדה הבהרות מהחוקר/צוות המגיש.
הוועדה תקבל החלטות על פי שיקולים מקצועיים, תוך הקפדה על עקרונות אחידים.
ניתן לערער על החלטת הוועדה. תגובה לערעור תינתן לחוקר המגיש תוך 4 שבועות. או לאחר מועד התכנסותה הקרוב של הועדה, המוקדם מבניהם, ובתנאי שהערעור הוגש לפחות 14 ימים טרם התכנסות הוועדה.
תשובה למגיש הבקשה (אישור/דחייה/מענה לערעור) תשלח בדוא"ל ע"י הוועדה המדעית באמצעות מזכיר/ת המינהלת בהתאם למועד התכנסותה של הוועדה (עד 4 שבועות ממועד הגשת הטפסים).

חלוקה הוגנת Equitability

כל חוקר זכאי לפנות בבקשה לקבלת דגימות ומידע מהמאגר המוסדי והארצי.
החלטה לגבי הזכאות לשימוש בדגימות ובמידע תיעשה על ידי הוועדה המדעית/אתית. סדר העדיפויות של הבקשות לשימוש בדגימות ומידע נקבע על פי העיקרון של "הראשון שמבקש הוא הראשון לקבל" עם אפשרות לשמירת דגימות למשך 6-12 חודשים כאשר התשלום עבור הדגימות מובטח (במענק מחקר, למשל). אך תינתן העדפה ל:
מחקרים אקדמיים הנמצאים בחזית המדע.
חוקרים/רופאים המשתפים פעולה עם מאגר הגידולים המוסדי.


ועדה מדעית מוסדית

החלטה לגבי הזכאות לשימוש בדגימות ובמידע תיעשה על ידי הוועדה המדעית/אתית, על פי קווים מנחים העונים על עקרונות אתיים של שמירה על זכויותיו של המטופל, עבודה על פי חוקי המדינה ותקנותיה ועל עקרונות מדעיים של איכות, חדשנות ומצויינות.

תפקיד הוועדה:

  • ועדה מדעית-מקצועית, בשבתה כ-Sample Allocation Committee, הוועדה שהינה אוטונומית תפעל לצורך הקצאת דגימות מהמאגר לצורך ביצוע מחקרים שאושרו כדין על ידי ועדת הלסינקי (מוסדית או עליונה, בהתאם למחקר).
  • ועדה אתית בשבתה כפורום לדיון בסוגיות אתיות, העולות במהלך העבודה.

סדר עבודה וכללי פעולת הוועדה האתית\מדעית: 

עם תחילת עבודתה, תגדיר הוועדה תקנון, שבו ינוסחו קריטריונים כלליים וברורים להשמת דגימות למחקר. בצמוד לכל קריטריון יופיע משקלו היחסי של אותו קריטריון.
במקרים בהם צוותי מחקר שונים יגישו בקשות המתחרות על אותן דגימות, בסמכות הוועדה להחליט איך לחלק את הדגימות או תוצרים מהן בין צוותי המחקר.
במידת הצורך תבקש הוועדה הבהרות מהחוקר/צוות המגיש.
הוועדה תקבל החלטות על פי שיקולים מקצועיים, תוך הקפדה על עקרונות אחידים.

תפריט ניווט תחתון