תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

היחידה לפיתוח עסקי עוסקת בקידום והעברה של טכנולוגיות שפותחו במרכז הרפואי סוראסקי. 

לאתר המלא של היחידה לפיתוח עיסקי  (באנגלית)


שירותי מחקר מעבדתי עבור חברות מסחריות

במעבדות המחקר במרכז הרפואי מבצעים מחקרים על מודלים של מחלות הן בחיות מודל והן בשורות תאים או באיברים מבודדים.

החוקרים ישמחו לייעץ ולספק שירותי מחקר תוך שימוש במודלים שפיתחו ומיושמים במעבדותיהם.

הנכם מוזמנים ליצור קשר ישיר עם כל חוקר לפי תחום ההתעניינות, או לקבל את עזרת האגף למו"פ:

האגף למחקר ופיתוח

טלפון: 03-6974132

דוא"ל: lilachw@tasmc.health.gov.il  


לחוקרים

האגף למחקר ופיתוח מקדם תגליות לכיוון פיתוח מסחרי תוך כדי הגנה על האינטרסים של הממציא. צוות בעל יכולות נרחבות מספק מבחר שירותים תומכים להבטיח שההמצאה שלכם תגיע למיצוי מלוא הפוטנציאל שלה.


אנחנו כאן כדי לעזור לכם ב:

  • העברה אפקטיבית של המצאות ותגליות מהמעבדה לפיתוח מסחרי.
  • יצירת שיתופי פעולה עם שותפים מסחריים כמקורות חדשים למימון מחקר.
  • הגנה על IP תוך כדי הגנה על סדרי עדיפויות אקדמיות, אינטרסים וערכים.
  • הערכה האם אפשר להגן פטנטית על תוצאות המחקר שלך או המצאתך והליכה דרך הליך הפטנטים.
  • מעקב אחרי המחקר והסכמי המסחור כדי להבטיח את הפיתוח והמסחור של הטכנולוגיות שלכם.

תהליך העברת טכנולוגיה

מרעיון למוצר:
מחקר/המצאה - חוקר > בדיקת פטנטביליות-חוקר ומו"פ > בחינת פוטנציאל מסחרי-חוקר ומו"פ > מציאת משקיעים-חוקר ומו"פ > מסחור-חוקר ומו"פ > פיתוח מוצר-חברה מו"פ עוקף.


הגנה על המצאה

אל תפרסם!!!
אין לתאר או להציג, בכתב, מראה, קול או בכל דרך אחרת את ההמצאה.
מלא טופס הצהרה על המצאה.
בחינה ראשונית של המצאה חיפוש פטנטים (נעשה על ידי צוות המו"פ).
כתיבת תיאור המצאה בפורמט מאמר (נעשה על ידי החוקר).
הגשת בקשה לפטנט.
לפני כל העברת מידע החתם על הסכם סודיות דרך צוות מו"פ.


ועדת פטנטים

תפקידי הוועדה:
ועדת פטנטים בוחנת התקדמות פרויקטים ומאשרת טיפול בבקשות הפטנט על פי נוהל ביה"ח, בכל אחד משלבי הפטנט.
הוועדה מתכנסת אחת לרבעון.


מדיניות המרכז הרפואי

מדיניות המרכז הרפואי היא לעזור בפיתוח פרויקטים בעלי פוטנציאל יישומי.
האגף למחקר ופיתוח הוא הזרוע הביצועית של הנהלת המרכז הרפואי וקרן מחקרים לפיתוח פרויקטים בעלי פוטנציאל יישומי ולמסחור פרויקטים של סגל המרכז הרפואי וקרן מחקרים. המצאות
הסגל ניתנות למסחור על ידי הסכמי רישוי, שיתופי פעולה אסטרטגיים או על-ידי הקמת חברות.


הסכמים להעברת חומרים

MTA

הוצאת דגימות הומניות

תפריט ניווט תחתון