תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים


פרופ' אלי שפרכר, סמנכ"ל מו"פ וחדשנות, דוא"ל: elisp@tlvmc.gov.il


ועדת הלסינקי

 • פרופ' שמואל קיויתי M.D, יו"ר ועדת הלסינקי מוסדית | טלפון: 03-6974924, דוא"ל:  shmuelk@tlvmc.gov.il
 • פרופ' שלמה ברלינר M.D, יו"ר ועדת הלסינקי, דוא"ל: berliners@tlvmc.gov.il
 • גלי הגלר פרייס, M.Sc, רכזת ועדת הלסינקי | טל' 03-6974924, galihp@tlvmc.gov.il
 • אנטה דוד, BA,  מרכזת מחקרים בכירה, ועדת הלסינקי | טל': 03-6974003, דוא"ל: anetad@tlvmc.gov.il
 • אירינה פרופס, M.Sc, מרכזת מחקרים בכירה, ועדת הלסינקי | טל': 03-6974937, דוא"ל:  irinap@tlvmc.gov.il
 • רונית שפורקר, ע. רכזת ועדה, ועדת הלסינקי | טל': 03-6974678, דוא"ל: ronitsh@tlvmc.gov.il
 • שרה יעקובי, BA, ע. רכזת ועדה, ועדת הלסינקי | טל': 03-6974678בקרת ניסויים קליניים

 • ליאורה אתגר, B.A, מנהלת ניסויים קליניים ובקרת איכות | טלפון: 03-6973195, דוא"ל:  liorae@tlvmc.gov.il


חוזים והתקשרויות - ניסויים קליניים

 • גליה ששון MHA ,MSc Pharm,  מנהלת תחום חוזים והתקשרויות מסחריות | טל': 03-6947261, דוא"ל: clintrials@tlvmc.gov.il
 • אילה גת MA, אחראית חוזים קליניים , טל' 03-6974697, דוא"ל: ayalaga@tlvmc.gov.il 

פיתוח עסקי

 • ד"ר לילך וייס, PhD, מנהלת יחידת חדשנות והעברת טכנולוגיה | טל': 03-6974132, דואל: lilachw@tlvmc.gov.il
 • עדי גויסקי, Ms.c, ניהול פטנטים ושיווק | טל': 03-6972490, דוא"ל: adig@tlvmc.gov.il

מענקי מחקר ומחקר בסיסי

 • גלית כהן, PhD, מנהלת יח' מענקי מחקר | טל': 03-6974049, דוא"ל: galitco@tlvmc.gov.il


תקצוב מחקרים

 • שלום זרצקי,  אחראי על תקציבי מחקר בקרן מחקרים | טל': 03-6974781


אדמיניסטרציה, מידע וקשרי חוץ

 • אילנית אזרחי, מנהלת לשכה | טל': 03-6973814, דוא"ל: ilanitez@tlvmc.gov.il

 • לימור ביטן-לוי, B.A, מנהלת פרויקטים | טל': 03-6974761, דוא"ל: mop@tlvmc.gov.il

תפריט ניווט תחתון