תפריט ראשי עליון

תפריט עמודניוזלטר מו"פ באיכילוב - "המחקר במרכז".


הניוזלטר החדש מביא את תמצית העשייה המחקרית הענפה של צוותי בית החולים


מהדורת ינואר 2020 - לחצו לניוזלטר


מהדורת יוני 2020 - לחצו לניוזלטר


מהדורת ספטמבר 2020 - לחצו לניוזלטר


מהדורת ינואר 2021 - לחצו לניוזלטר


תפריט עמוד

תפריט ניווט תחתון