תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד
ניוזלטר מו"פ באיכילוב - 'המחקר במרכז'


מביא את תמצית העשייה המחקרית הענפה של צוותי בית החולים

מהדורת נובמבר 2021 - הקליקו לניוזלטר

מהדורת יוני 2021 - הקליקו לניוזלטר


מהדורת ינואר 2021 - הקליקו לניוזלטר


מהדורת ספטמבר 2020 - הקליקו לניוזלטר


מהדורת יוני 2020 - הקליקו לניוזלטר 


מהדורת ינואר 2020 - הקליקו לניוזלטר תפריט עמוד

תפריט ניווט תחתון