תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

לרשות החוקרים במרכז הרפואי ת”א עומדים:

ייעוץ סטטיסטי - גב' אסתר שבתאי, טל. 03-6973803


עריכה לשונית - גב' אסתר אשכול, טל. 03-6973564, VPN: 66056.
eshkol@tasmc.health.gov.il

 

בית חיות
מחירי אחזקת חיות למחקרים בבית החיות
נוהל הזמנת חיות

טופס הזמנת חיות

טופס אלקטרוני להגשת בקשות ל- ועדה לניסויים בבע"ח

 

* נהלי בית חיות ניתן להשיג באגף המו"פ או אצל אילת באגף המעבדות

 

רכישת חומרים למחקר

ספקים לרכישה מוזלת של חומרים למחקר

 

תפריט ניווט תחתון