תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

בשנת 2006, הקימה הנהלת המרכז הרפואי ת"א קרן לקידום המצוינות, באחריות האגף למחקר ופיתוח.

מטרות הקרן

פיתוח, או שימור מצוינות של ביה"ח כארגון, בתחומים שיוגדרו כחזיתות מקצועיות או טכנולוגיות מועדפות, בדרך של השקעה בפרויקטים.
קידום ההון האנושי; זיהוי וטיפוח רופאים וחוקרים מצוינים, בדרך של עזרה וקידום במסלול ייחודי.
החל משנת 2006, הוענקו מענקי מחקר כל שנה, לרופאים וחוקרים מצטיינים, וכן נבחרו פרויקטים חדשניים לתמיכה.
מענקים אלה, עזרו לחוקרים צעירים בתחילת דרכם המדעית ולקבוצות מחקר מבוססות יותר, לפתח מחקר עצמאי ייחודי שהביא לפרסומים מדעיים ואף למענקים תחרותיים ממקורות בארץ ובעולם.
מדי שנה אנו מתכוונים להמשיך ולתמוך בחוקרים מצטיינים וכן בפרויקטים ייחודיים בין-תחומיים, המשלבים יכולות מדיסציפלינות שונות וממחלקות שונות.

קטגוריות המענקים

1. מענקים אישיים לחוקרים מצטיינים:
מועמדים מצטיינים, המעוניינים להתקדם במחקר קליני או בסיסי, או בנושאי ניהול ועשייה אחרים הקשורים לביה"ח. הדרישות:
חוקרים או רופאים לקראת או לאחר סיום התמחות ו\או השתלמות.
רופאים או חוקרים בכירים המשקיעים את מירב זמנם במחקר ובפעילות אקדמית.
2. פרויקטים חדשניים בין-תחומיים:
תמיכה בפרויקטים חדשניים, שהם פרי שיתוף פעולה בין-מחלקתי או בין-תחומי, שתוצאותיהם ישליכו על המחקר הרפואי בבית החולים בעתיד.

הודעה מפורטת על מועד ההגשה הקרוב, קריטריונים לשיפוט ומסמכים שיש להגיש, מתפרסמת מידי שנה ומופצת למנהלי המחלקות ויחידות ולכלל החוקרים.

יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון