תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

 

  •  לאחר סיום התקנת התוכנה וקבלת אישור, יופיע הסימון   על-גבי מחשבך, וניתן להתחיל לעבוד בהתאם להנחיות.

 

  • בתום הליך ההגשה האלקטרונית, יש לדווח לועדה ולהגיש עותקים מודפסים וחתומים בהתאם להנחיות להגשת בקשות חדשות, בסעיף "עותקים" שבאתר ועדת הלסינקי.

 

 

 

אבטחת מידע בתוכנת מטרות:

אבטחת מידע בניסויים קליניים

Securing confidential information

 

 

רכזת הדרכה תוכנת מטרות:

אוסנת רפאלוב, טל': 052-7360225 / דוא"ל: osnatr@tasmc.health.gov.il

יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון