תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

ועדת הלסינקי

רכזת ועדת הלסינקי – גלי הגלר-פרייס

טל': 03-6974924 / דוא"ל: galihp@tlvmc.gov.il 

 

ע. רכזת ועדת הלסינקי - אנטה דוד

טל': 03-6974003 / דוא"ל: anetad@tlvmc.gov.il 

 

ע. רכזת ועדת הלסינקי - אירינה פרופס

טל': 03-6974937 / דוא"ל: irinap@tlvmc.gov.il

מזכירה בועדת הלסינקי - שרה יעקובי

טל': 03-6974678

 

תמיכה טכנית להגשות ועדת הלסינקי - אסנת רפאלוב

דוא"ל: osnatr@tlvmc.gov.il 

 

שעות קבלת קהל:

ימים א', ב', ד', ה' בין השעות 12:30 - 10:00;

ימי ג' - אין קבלת קהל;

לאחר ישיבת הועדה בימים א' ו-ב', אין קבלת קהל

תשלומים לועדת הלסינקי והנחיות לרישום מחקרים באתר NIH

לימור לוי, מנהלת אדמיניסטרטיבית אגף מו"פ

טל': 03-6974761 / דוא"ל: mop@tasmc.health.gov.il

חוזים והתקשרויות

במחקרים בהם קיים שת"פ עם גורם חיצוני לבית החולים, כגון: חברה מסחרית, אוניברסיטה, גוף אקדמי, מלכ"ר וכו', יש לפנות ל:

 

מגר' גליה ששון אברהמי, אחראית חוזים לניסויים קליניים (בחופשה בשנת 2016)

טל': 03-6947261 / דוא"ל: clintrials@tlvmc.gov.il

 

אייל לביא, ממלא מקום אחראי יח' חוזים

טל': 03-6947261 / דוא"ל: clintrials@tlvmc.gov.il

 

עדי בנארי, מתאמת חוזים קליניים

טל': 03-6974697 / דוא"ל: adibenari@tlvmc.gov.il    

בקרת ניסויים קליניים

ליאורה אתגר, מנהלת ניסויים קליניים ובקרת איכות 

טל': 03-6973195 / דוא"ל: liorae@tlvmc.gov.il  

יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון