תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

למרכז למחקר קליני, הנמצא במרכז הרפואי תל-אביב, דרושים מתנדבים בריאים, לא מעשנים, בגילאים 18-55 להשתתפות בניסויים קליניים בתשלום הולם.


השאלות הבאות עולות לעתים קרובות על ידי המתנדבים ועשויות לסייע לך במידע בסיסי על פעילותנו:

מה הם הניסויים המתבצעים במרכז למחקר קליני?

ניסויים אלה נועדו לבחון תכשירים רפואיים חדשים כחלק מהליכי אישורם לשיווק בארץ או בחו''ל. במסגרת ניסויים אלה אנו בודקים את מידת הספיגה של התרופה לדם ואת קצב סילוקה מהגוף. לניסויים אלה דרושים מתנדבים ומתנדבות בריאים ולא חולים, מאחר והמטרה איננה לבדוק את ההשפעה הטיפולית של התרופה. זו גם הסיבה שמינון אותן תקבל/י יהיה מינימאלי.

כיצד מתנהל הניסוי?

אם ברצונך להשתתף, תקבל/י הסבר מלא ומפורט על התרופה ועל מהלך הניסוי. לאחר שתחתום/תחתמי על טופס הסכמה מדעת, תעבור/תעברי בדיקה רפואית שתכלול שאלון בריאות, בדיקת רופא, בדיקת אק''ג ובדיקות דם ושתן, על מנת לוודא שהינך בריא/ה ושאין סיכון בהשתתפותך. חתימה על טופס הסכמה מדעת אינו מחייב אותך להשתתף בניסוי.

דוגמא לניסוי ''סטנדרטי'': בערב הניסוי עליך להתייצב במרכז למחקר קליני ולהישאר ללינת לילה. למחרת בבוקר תקבל/י את התרופה. דגימות דם למדידת רמת התרופה תינטלנה ממך בפרקי זמן קצובים במהלך שהותך במקום(כ-24 שעות). לאחר מכן תשוחרר/י לביתך. לרוב חוזרת מתכונת זו על עצמה פעמיים-שלוש, בהפרש זמן של שבוע.

למה כדאי לי להשתתף?

ניסויים אלה הם חלק בלתי נפרד מפיתוח תרופות חדשות ובכך הינך עשוי/ה לתרום לבריאותם ולרווחתם של חולים הנזקקים לתרופות אלה. הינך זכאי/ת לתשלום על השתתפותך (כמה מאות שקלים, סכום הנקבע פרטנית לגבי כל ניסוי).

האם זה מסוכן?

הניסויים במרכז למחקר קליני מתבצעים בהתאם להנחיות, לחוקים ולתקנות המחייבים במדינת ישראל. הבאים להבטיח כי זכויותיך תישמרנה וכי לא ייגרם לך נזק בריאותי בשל השתתפותך בניסוי. הניסויים חייבים לעבור אישר ע''י ''ועדת הלסינקי'' של המרכז הרפואי ת''א המורכבת מרופאים מומחים ונציגי ציבור. ועדה זו מוודאת שלא תיחשף/י לסיכון. הניסוי מתקיים במרכז המחקר  הקליני המצוי בתחומי בית החולים ובמהלכו  הניסוי תמצא/י במעקב צמוד של צוות רפואי.

מה הן זכויותי?

הנך זכאי/ת לקבל מידע מלא ומפורט על הניסוי ועל התרופה לפני שתחליט/י אם ברצונך להצטרף לניסוי. הינך רשאי/ת להתייעץ עם כל אדם לגבי השתתפותך. אם תחליט/י להשתתף ותחתום/תחתמי על טופס הסכמה מדעת, הינך זכאי/ת לחזור בך בכל עת מהסכמתך.

כיצד יוצרים קשר?

ניתן להתקשר לטלפון 03-6974845 ולהשאיר שם ומספר טלפון. אחד מאנשי הצוות יתקשר אליך בהקדם.

יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון